Prohlášení o vyzvedávání žáků ze školy

 

Základní škola Rozvadov, okres Tachov, příspěvková organizace
Rozvadov č.p. 159, 348 06 Přimda

PROHLÁŠENÍ O VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLY

Tímto potvrzuji, že můj syn/dcera _______________________________________________, narozen/a __________________________ , bude od 25. 5. 2020 opouštět  školu:

Označte vybranou variantu

      sám/a, bez doprovodu zákonného zástupce.

v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby: ________________________ .

___________________________________________________________________________.

Odchod ze školy:

1. a 2. ročník v 11: 45.

3. a 4. ročník v 12: 15.

Datum __________________a podpis zákonného zástupce ___________________________.

 

Vytisknout E-mail