3. ročník

images/headers/3tr.png

Rozsah učiva do 8. 5. 2022

Čj - U do str. 86 (začínáme vyjmenovaná slova po "V"

      PS do str. 24  

      písanka - cokoli zpět

 

M - U do str. 86 (87)

       PS do str. 26

 

Připomínám, že ve školní knihovně je možné si půjčit knihu pro domácí čtení.

Marodům přeji brzké uzdravení a nezapomínejte číst, pokud to půjde.

Prv - Vnitřní a vnější stavba těl živočichů

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva od 21. 2. do 25. 2. 2022

Čj - U do str. 61

        Je nezbytné umět vyjmenová slov zpaměti (B, M, L)

        Slovní druhy - ohebné dle učebnice.

       Doporučuji pravidelně číst - nahlas!

       PS II. díl do str. 9

       písanka - pokračování - soustřeďte se na úpravu a kontrolu do str. 28

M - U do str. 62

       PS II. díl - do str. 11

       Je nezbytné umět násobilku.

 

Prv  živá příroda - uč. 34-35

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva od 14. 2. do 18. 2. 2022

Rozsah učiva je orientační. 

Čj - U do str. 57 (58)

       Doporučuji pravidelně číst - nahlas!

       PS II. díl do str. 5

       písanka - pokračování - soustřeďte se na úpravu a kontrolu

M - U do str. 61 (62)

       str.52 - 53 a zopakujte hodiny

       PS II. díl - do str. 11

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva od 24. 1. do 28. 1. 2022

Rozsah učiva je orientační.  Nejdůležitější je umět zpaměti vyjmenovaná slova, znát výjimky ze zvýrazněných tabulek a přehledů a snažit se ve cvičeních vše odůvodnit a vyhledat. Není třeba vylpňovat bezhlavě všechna cvičení, to ale už znáte. V matematice procvičujte násobení a dělení, dokud ho nebudete perfektně znát! Libovolně procvičujte vše, co vám dělalo v minulosti problémy. To vám ukáží pracovní sešity. Čtení se vám stále nedaří zlepšit, tak čtěte a čtěte, vždyť je to zábava. Procvičujte čtení s porozuměním, to znamená, abyste se soustředili na zadání cvičení a podle něho pak správně splnili úkol. Víte, že mnohdy děláte něco jiného, než se po vás chce. 

Všem, kteří se mohou učit, doporučuji pravidelnou přípravu. Nemocným přeji brzké uzdravení

Čj - U do str. 53 (pečlivě nastudujte vyjmenovaná slova)

       Doporučuji pravidelně číst - nahlas!

       PS do str. 41 (při doplňování slov využijte odůvodnění a učebnici)

       písanka - pokračování - soustřeďte se na úpravu

M - U do str. 49 - je nezbytné perfektně umět násobilku; podívejte se na

       str.52 - 53 a zopakujte hodiny

       PS II. díl - do str. 7 

Prv -  PS do str. 36, nutno pracovat s učebnicí - str.27- 33.

          Procvičujte odpovědi na otázky ze str. 33 !

Aj - učebnice str.36- Read, Answer the questions PS-35/3

Není nutné vypracovávat všechna cvičení v pracovních sešitech v daném rozsahu. Je však nezbytné pochopení učiva a vyjmenovaná slova se naučit zpaměti.

Vytisknout E-mail