3. ročník

images/headers/3tr.png

Učivo v týdnu do 31. 1. 2020

Český jazyk

Pravopis po obojetných souhláskách B, L, M, P

- procvičujte v učebnici do strany 76

- v pracovním sešitě dodělejte vše od strany 47 do strany 50

 

Odevzdat zápis ve čenářském deníku.

 

Matematika

Číselný obor do 1000

- procvičujte v učebnici do strany 60

- v pracovní sešitě dodělejte vše na straně 8, 9 a na straně 10 cvičení 1, 2, 3

 

 

 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva pro nemocné žáky

Rozsah učiva v týdnu do 1. 12. 2019

ČJ - učebnice do strany 29

- procvičování vyjmenovaných slov po b a slov k nim příbuzných

- je nutné procvičovat významy slov a vět

 

M - učebnice do strany 40, PS do strany 27

- procvičování násobilky 1- 8

- procvičování slovních úloh několikrát více, několikrát méně př. uč. 38/5

 

V příštím týdnu nás čeká opakovací cvičení pravopisu po obojetných souhláskách (B) a budeme začínat s vyjmenovanými slovy po L.

 

 

 

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 13. 9. 2019

Opakujeme učivo z 2. ročníku:

Český jazyk

učebnice do str. 7 (hlásky, slabiky, slova, věta + abeceda)

PS - do str. 4 (není třeba vyplňovat všechna cvičení)

 

úkoly:

PS str. 3/4 a 4/2

do 17. 9. se naučit báseň "Cestička k domovu" - čítanka str. 4 

 

Matematika

učebnice do str. 9

PS - do str. 5 (není třeba vyplňovat všechna cvičení)

úkoly pro nemocné:

jedno cvičení do str. 5

 

Vytisknout E-mail