Kroužky

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

školní rok 2019/2020

 

1. Atletika

- pondělí 14:00 – 15:00 hod.

- vedoucí K. Píchová

- zaměření na přípravu na atletické závody (reprezentace školy)

 

2. Všechnohrátky

- liché úterý 13:30 – 15:00 hod.

- vedoucí M. Horáčková

- hraní všeho druhu

 

3. Zdravověda

- středa 16:00 – 17:00 hod.

- vedoucí P. Koleňáková

historie Červeného kříže, doprava, osvojení základů  první pomoci apod.

 

4. Vaření

 - lichý čtvrtek 14:00 – 16:00 hod. 

 - vedoucí SOŠ Bor

 

5. Florbal a míčové hry

- pátek 7:00 – 7:45 hod.

- vedoucí R. Kozlerová

- florbal, nácvik a zdokonalování dovedností s míčem

(vybíjená, házená, fotbal, a jiné)

                                                 

Vytisknout E-mail