Zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali i s Vašimi dětmi k zápisu do 1. tříd ZŠ.

Zápis se uskuteční ve středu 3. 4. 2024 od 14.00 do 16.00 hodin.

Průběh zápisu - osobní přítomnost žáků.

Pro školní rok 2024/2025 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.
Pokud se ze závažných důvodů nemůžete v daném termínu zápisu zúčastnit, předat "Žádost o přijetí" či "Žádost o odklad" dohodněte si předem telefonicky (731 808 322, 603 572 293) jiný termín pro předání dokumentů.

Povinná školní docházka se týká všech státních občanů ČR i občanů jiného členského státu EU, kteří na území ČR žijí déle než 90 dnů.
Povinná školní docházka se také vztahuje na cizince, kteří mají právo pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

K zápisu potřebujete:

  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce (kopii)
  • rodný list dítěte (kopii)
  • dokumenty  potřebné k zápisu Vašeho dítěte obdržíte k vyplnění přímo ve škole, naleznete je také na těchto stránkách školy v sekci "Dokumenty". 

Žádost podejte do 3. 4. 2024:

  • osobním předáním (po telefonnické domluvě na tel. 731 808 322, 603 572 293)
  • poštou (na adresu školy)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  • do datové schránky - 7rrmr38

Podle novely školského zákona č.561/2004 sb. nebude automaticky zasíláno rozhodnutí o přijetí, ale přijetí bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí (evidenční čísla) na vchodových dveřích školy

V případě žádosti o odklad školní docházky bude třeba doložit doporučení z poradenského zařízení a od dětského lékaře.

Seznam bude zveřejněn od 12. 4. 2024 po dobu nejméně 15 dnů.

V tomto seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo Vám bude oznámeno  den zápisu po předání "Žádosti".
Písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 19. 4. 2024.

Vytisknout E-mail