4. ročník

images/headers/4tr.png

Rozsah učiva pro nemocné žáky

Týden do 18. 9. 2020


 

Níže přikládám doporučená cvičení k vypracování. Nemusíte dělat vše, některá cvičení stačí ústně:

Český jazyk

Opakujeme učivo ze třetího ročníku - tvoření vět, význam slov, synonyma, antonyma, párové souhlásky a pravopis po obojetných souhláskách, 

Učebnice:

7/3

PS: 

vše do strany 3

Matematika

Také v matematice opakujeme učivo ze třetího ročníku.

Učebnice:

do strany 13

PS:

cokoliv do strany 5

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva na dobu uzavření školy

Níže uvedený rozsah učiva pro domácí přípravu je závazný a je třeba k jeho plnění přistupovat zodpovědně. Rozplánování učiva a jeho studia je nezbytné. Po návratu do školy budou žáci prověřováni, abychom zjistili úroveň jeho zvládnutí. V případě potřeby vysvětlení či upřesnění nepochopeného učiva můžete kontaktovat učitele jednotlivých předmětů.

Čj, M - Kateřina Píchová, 777 879 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Př, Vl, Aj - Hana Kovaříková, 728 110 101, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


10. týden do 24. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Teorie - vysvětlíme si společně online.

Shoda přísudku s podmětem - žluté rámečky v učebnici 166 -174

Podívejte se na tato videa: https://www.youtube.com/watch?v=zHbkttnvTXc

 https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

Úkol:

PS 54/cv. 2, 55/cv. 4 a 6, 56/cv. 7 Vše ofotit a do pátku poslat.

MATEMATIKA

Úkol:

Vyzkoušejte si opakovací test: PS 26 Ofotit a do pátku poslat.

GEOMETRIE

Teorie:

Obsah čtverce - důlelžité je naučit se vzoreček S= a.a

Podívejte se na video:

Úkol:

PS: 38/1,2 Ofotit a poslat

ANGLICKÝ JAZYK

Zadání: Uč. str. 49, WB str. 49

1) Uč. str. 49 – projdi si všechna zvířata – umíš je pojmenovat? Jdi podle diagramu, najdeš správné zvíře. Nezapomeň, že vše je ve 3. os. č. j. – proto měníme sloveso. Sleduj rozdíly:

I eat meat.                                         It eats meat.

I live in a hot place.                          It lives in a hot place.

I don´t swim.                                    It doesn´t swim.

2) Uč. str. 49 – Pod obrázky máš text (Read and complete) – přečti a doplň o jaké zvíře se jedná.

3) Uč. str. 49 – Dole na stránce jsou vzorové otázky. Umíme už otázku s DO - Např. Do you like apples? Protože mluvíme o zvířeti a tomu bychom přiřadili zájmeno it, mení se nám sloveso DO na DOES. Does it like apples? Krátká odpověď je Yes, it does. No, it doesn´t. Zkus s někým trénovat.

4) WB str.49 cv. 3, 4. Úkol na odevzdání.

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové žijící v okolí lidských obydlí

1) Uč. str. 60 - 61 – přečti.

2) Udělej si stručný zápis (příklad zápisu bude v galerii během úterý). Pokud chceš, doplň ho obrázky (kreslenými nebo lepenými). Úkol na odevzdání.

VLASTIVĚDA

1) Zopakuj si kapitolu Život ve středověku.

2) Udělej si zápis ke gotickému slohu – str. 32 a na str. 33 přepiš modrou pyramidu bez obrázků (může být samozřejmě i s obrázky). Úkol na odevzdání.

Příklad zápisu bude během úterý v galerii.

3) Opakuj – uč. str. 32 – otázky v červeném rámečku a str. 33 cv. a, b, c.


9. týden do 17. 5. 2020


Tento týden si ve videohovorech procvičíme zlomky, v českém jazyce nás čeká učivo o stavbě věty a v geometrii se budeme věnovat novému učivu - výpočtu obsahu obdélníku. Prosím, plňte zadané úkoly!

ČESKÝ JAZYK

Teorie - vysvětlíme si společně v úterý.

Stavba věty + přísudek a podmět - žluté rámečky učebnice str. 158 - 165.

Podívejte se na video:https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg

Úkol:

PS 52 a 53

MATEMATIKA

Úkol:

Zlomky: PS 18 a 19 - některá cvičení si vypočítáme společně

GEOMETRIE

Teorie:

Obsah obdélníku - důlelžité je naučit se vzoreček S= a. b

Učebnice strana 130.

Podívejte se na video

Úkol:

Učebnice 130/1 - do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

Zadání: Slovníček lekce 10, Uč. str. 48, PS str. 46 - 48

1) Doplň slovníček z lekce 10, nauč se slovíčka.

2) Uč. str. 48 – přečti a přiřaď.

3) Uč. str. 48 – zahraj si hru. Popiš zvíře, někdo další hádá (zkusíme online). Pozor – zvíře je pod zájmenem it – proto měníme sloveso z infinitivu eat na eats…. (např.: I eat bananas. Jím banány. A penguin eats fish. Tučňák jí ryby.)

4) WB str. 46 – 47 (vyber si cvičení k opakování), WB str. 48. Úkol na odevzdání.

Skype lekce bude v pátek od 9:00.

PŘÍRODOVĚDA

1) Znovu přečti str. 59, udělej si krátký zápis s obrázkem k pes domácí a kočka domácí. Někteří jste už udělali dopředu – vyberte si tedy jiná 2 zvířata chovaná pro radost. Úkol na odevzdání.

2) Podívej se na video a přečti zelené zetko na str. 59. Zapiš, jak může pomoct pejsek nevidomému člověku. Úkol na odevzdání.

https://www.youtube.com/watch?v=9awFAU-gwdI

3) Zjisti, kde je v okolí nejbližší útulek nebo záchranná stanice živočichů. Myslíš, že mají tato zařízení smysl? Můžeš nějak pomoci? Diskutuj s rodiči.

VLASTIVĚDA

Zadání: PS str. 16 – 17. Uč. str. 30 – 32.

1) PS str. 16 – 17 – vypracuj si cvičení (nemusí být všechna). Úkol na odevzdání. Úkol na odevzdání.

2) Život ve středověku – uč. str. 30 – 32. Přečti nebo poslechni v online učebnici. Umíš odpovědět na otázky na str. 32 v červeném rámečku?

3) Dobrovolný úkol – zopakuj si gotický sloh, vyhledej na internetu gotické hrady – zapiš je do sešitu a napiš kraj, ve kterém se nachází. Navštívil/a jsi už nějaký z nich? Odevzdej s úkolem.

4) Dobrovolný úkol – namaluj město, jak vypadalo ve středověku, dílny některých řemeslníků a vývěsní štíty.

Chválím Vítka za výtvarné zpracování iniciály. Podívat se můžete v galerii. Pokud se do toho pustíte – pošlete foto.


8. týden do 10. 5. 2020


  •  Vybírání sešitů ke kontrole: Opět Vás prosíme, přineste všechny sešity ke kontrole. Ke škole v pondělí 4. května od 8:00 do 10:00. K vyzvednutí budou připraveny ve středu 6. května od 10:00. Děkujeme. 

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

Tento týden si ve videohovorech probereme zlomky a budeme opakovat mluvnické kategorie sloves. Samostatným úkolem poté bude opakování probraného učiva při vyplňování pracovních listů.

Teorie:

Zlomky - podívejte se na video zde:  

učebnice str. 90 - 93

Úkol:

Do středy vyplnit pracovní listy, které si vyzvednete v pondělí ve škole.

Listy odevzdejte ve středu opět do školy. 

ČTENÍ

Úkol:

Čítanka strana 166 - přečti si příběh "Fotbalový zápas" a písemně odpověz na otázky v modrých rámečcích. Své odpovědi vyfoť a pošli (čítanku vám připravím ve středu k pracovním sešitům).

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte přiložené testy. Odevzdejte ve středu. Listening test si připravte na skype výuku 15.5. Dnes byla skype výuka za pátek, bylo vás málo - nevím, zda jste nezapomněli. Připomínám, že v pátek 8. 5. je svátek.

PŘÍRODOVĚDA

Vypracujte pracovní listy. Jde o úkol do pátku - vyfoťte a pošlete. Prosím odevzdejte všichni.

VLASTIVĚDA

Vypracujte pracovní listy. Jde o úkol do pátku - vyfoťte a pošlete. Prosím odevzdejte všichni.


7. týden do 3. 5. 2020


  • Úkoly, které jsou označené "k odevzdání", vypracujte, vyfoťte a vždy do pátku daného týdne zašlete vyučujícím ke kontrole na WhatsApp nebo e-mail. 
  • Vybírání sešitů ke kontrole: Opět Vás prosíme, přineste všechny sešity ke kontrole. Ke škole v pondělí 4. května od 8:00 do 10:00. K vyzvednutí budou připraveny ve středu 6. května. Děkujeme.

ČESKÝ JAZYK

Teorie:

Tento týden se budeme opět věnovat mluvnickým kategoriím sloves - konkrétně slovesnému způsobu.

Prostudujte si žlutý rámeček v učebnici na str. 146.

Video s teorií:https://www.youtube.com/watch?v=kXf_ajYadFA

Způsob rozkazovací: žlutý rámeček v učebnici na str. 148

Úkol:

PS 45/cv. 2, 46/cv. 1,2

Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

Vyplněné pracovní listy 7 a 8.

MATEMATIKA

Tento týden budeme opakovat, co už umíme:

Úkol:

PS 20

Učebnice 95/cv. 4 (do sešitu)

ANGLICKÝ JAZYK

Zadání: uč. str. 44 – přečíst, zápis do sešitu – číslo a obrázek, WB str. 44, 45/7

Popis práce:

1) Uč. str. 44 – jsou dopisy od dvou dívek. Chtějí být „penfriends“ – kamarádky na dopisování. Přečti, přelož si pro sebe. Pod dopisy jsou obrázky, které patří ke dvěma dívkám. Zapiš do sešitu jména a čísla obrázků.

Umíš odpovědět?

Where´s Hana from? Where´s Lucy from? Where are you from?

2) WB s. 44, 45/7 

Připomínám, že skype lekce výjimečně už v pondělí 27. 4. od 9:00. (V pátek je svátek).

PŘÍRODOVĚDA

Zadání: Uč. str. 58 – 59 – přečíst, zápis (viz bod. 2), PS s. 26 – 27

Popis práce:

1) Uč. str. 58 – 59 – přečti, poslechni v online učebnici.

2) Zapiš do sešitu a doplň větu - jde o začátky vět na str. 58 v učebnici, najdi je v textu a celé věty zapiš:

Zvířata chovaná pro radost

V akváriích se pěstují …. a chovají …..

V teráriích chováme …..

Do akvaterárií umisťujeme …

Ptáky chováme v …

Speciálně upravená klec …

3) PS s. 26 – 27 (úkol č. 5 dobrovolně, pokud vypracujete, pošlete fotkuJ

VLASTIVĚDA

Zadání: Uč. str. 25 – 28 – přečíst, zápis str. 29 cv. b, c

Popis práce:

1) Uč. str. 25 – 28 – přečti nebo poslechni v online učebnici

2) Vypracuj si do sešitu cv. b) a c) ze str. 29. Ve fotogalerii- zápisky najdeš fotku, jak by takový zápis mohl vypadat. Zápis můžete vypracovat podle vlastních představ. U cv. c) může být časová osa bez popisu nebo naopak s přidáním letopočtů. 

Dobrovolná práce:

3) Udatné dějiny, díly 35 – 41

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 13. 3. 2020

Český jazyk

Učebnice 136 - 144 

- prostudujte si hlavně teorii ve žlutých rámečcích, dle potřeby si vyplňujte cvičení v učebnici

Pracovní sešit 

- 38/ cv. 4

- dopracovat strany 39 a 40

- 42/ cv. 6

Pravidelně číst.

 

Matematika

Učebnice 70 - 75

- dle potřeby si procvičujte cvičení z učebnice

Pracovní sešit 

- dopracovat strany 7 - 8

 

 Učivo také můžete procvičovat na webech:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/

https://www.matika.in/cs/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimecesky.cz/

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat. 

Vytisknout E-mail

Učivo do 6. 3. pro nemocné žáky

Český jazyk:

Celkové opakování skloňování podstatných jmen

Uč. do strany 128

PS dodělat do strany 36

V příštím týdnu počítejte s opakovacím diktátem.

V úterý nás čeká školní kolo recitační soutěže, děti dostaly na naučení básničky.  Kdo nedostal, vyberte si na naučení jakoukoliv básničku, která se vám líbí.

Matematika:

Nové učivo - násobení dvojciferným činitelem

Uč. do strany 73

PS dodělat do strany 7

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 7. 2. 2020

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského

- procvičujte v učebnici do strany 116

- v pracovním sešitě dopracujte vše do strany 33

- procvičujte také pravopis po obojetných souhláskách PS strana 17 a 18

 

Matematika

Početní operace čísel větších než 10 000

- procvičujte v učebnici do strany 63

- dokončujeme pracovní sešit 1 

- procvičujte slovní úlohy

Geometrie

Obvod trojúhelníku a čtverce

- v pracovním sešitě dopracujte strany 46 a 47

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 31. 1. 2020

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského

- procvičujte v učebnici do strany 116

- v pracovním sešitě dopracujte vše do strany 33

- DÚ učebnice 116/cv. 3a

 

Odevzdat zápis ve čenářském deníku.

 

Matematika

Početní operace čísel větších než 10 000

- procvičujte v učebnici do strany 61

- v pracovní sešitě procvičujte do strany 29

 

Geometrie

Obvod trojúhelníku a čtverce

- v pracovním sešitě dopracujte strany 46 a 47

 

Vytisknout E-mail