4. ročník

images/headers/4tr.png

Rozsah učiva do 6. 1. 2020

Úkoly na prázdniny:

ČJ – trénujte skloňování podst. jmen rodu středního

PS – dobrovolné úkoly do str. 32.

M – PS – dobrovolné úkoly do str. 4

Procvičujte podle potřeby, něco pěkného si přečtěte a užijte si Vánoce 😊

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 13. 9. 2019

Opakujeme učivo z 3. ročníku:

Český jazyk

učebnice do str. 14 

PS - do str. 3 (není třeba vyplňovat všechna cvičení)

úkoly:

PS str. 3/8

do 17. 9. se naučit báseň "Září" - čítanka str. 16 

Matematika

učebnice do str. 13

PS - do str. 4 (není třeba vyplňovat všechna cvičení)

úkoly:

PS str. 3/5

Vytisknout E-mail

Pololetní písemné opakování

30.5. Pololetní písemná práce z Čj

- vyjm. slova, slovní druhy,

- podst. jména (pád, číslo, rod, vzor)

- slovesa (osoba, číslo, čas, způsob)

- koncovky podst. jmen

- podmět, přísudek

- shoda podmětu s přísudkem

- souvětí - vzorec

1.6. Pololetní písemná práce z M

- pamětné i písemné +, -, ., :

-  slovní úloha

- zápis zlomků

- zaokrouhlování

- převody jednotek

- geometrie, rýsování + výpočet obvod a obsah

(trojúhelník nebo čtverec)

Vytisknout E-mail

Úkoly na Velikonoce

ČJ - PS str. 47/ cv. 1

M - pracovní list

Pravidelné čtení.

Rozsah učiva do 2. 4. 2018:

ČJ - učebnice do str. 153, PS do str. 47

M -  PS do str. 14

V PS můžete pracovat podle chuti v libovolných cvičeních do uvedené strany.

Krásné Velikonoce!

Vytisknout E-mail

Úkoly na prázdniny:

Čj

PS str: 37/cv. 3

- pravidelné hlasité i tiché čtení

- trénování, pádů a koncovek podstatných jmen (obdivoval lvy/lvi přiběhli)

- můžete si napsat krátký diktát

M

PS str: 4/cv. 1,3, 5 (3 příklady)

 

Ve škole se sejdeme 12. 2.

Vytisknout E-mail