4. ročník

images/headers/4tr.png

Rozsah učiva pro nemocné žáky - do 29.1.

Český jazyk:

Podstatná jména rodu středního

Procvičuj:

- rody podstatných jmen rodu středního

- koncovky podstatných jmen rodu středního 

- učebnice strana 55 - 61

- pracuj v PS2 na stranách 7 - 8

Pro rychlíky:

- přepiš do sešitu cvičení z učebnice na straně 58/4

- procvičovat můžeš také zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

Matematika:

Početní operace s čísly většími než 10 000

- dopracuj cokoliv v PS do strany 29

Písemné dělení

- do sešitu vypočítej pět příkladů z učebnice str. 42/1

- postup výpočtu si můžeš připomenout na videu:

https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w

Vlastivěda:

Dokončili jsme zeměpisné učivo o ČR

- dopracuj si sešit do strany 19

Pro rychlíky:

- pro zopakování si můžeš udělat kvíz:

https://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/mesta_cr.htm

- jak jsi na tom se čtením informací z mapy, zjistíš zde:

https://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/zapadni_cechy_cteni_z_mapy.htm

Přírodověda:

Opakování - otázky - uč. str. 29

Pročíst znovu a pečlivě uč. str.30 - 35

Angličtina:

- dopsat slovíčka ve slovníčku 5. lekce (2 strany) a naučit

- učebnice str. 27 přečíst

- PS - dodělat, co chybí v 5. lekci

- dopsat slovíčka 6. lekce

 

Vytisknout E-mail

Učivo pro nemocné žáky do 18.12.

Český jazyk:

Podstatná jména 
 
- pád, číslo a rod podstatných jmen - učebnice 46 - 49
 
- přečti a zapamatuj si žluté tabulky, nauč se pádové otázky
 
- pracuj v PS na stranách 37 - 39
 
Matematika:
- zaměř se na slovní úlohy v PS na straně 23 
- procvičovat můžeš cokoliv do stany 23
 
Vlastivěda:

Půda a zemědělství v ČR

- otevři si učebnici na straně 34 a 35 a podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EfbsgAB60uM

https://www.youtube.com/watch?v=IZOm37AomWw

- do sešitu si nalep přílohu 13 ze strany 38

- v PS vypracuj stranu 18

! Za Mimoně: 18/5,6 !

Přírodověda:

Neživá příroda 

- učebnice do str. 33

- PS do str. 15

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva pro nemocné žáky do 11.12.

Český jazyk 

Opakujeme slovní druhy uč. 40 - 43

Podrobněji jsme se začali věnovat podstatným jménům:

číslo a rod - můžeš si zopakovat ve videu:

https://www.youtube.com/watch?v=_ozxrntH4o4

https://www.youtube.com/watch?v=Jj-Ze6Zv21g

Učebnice str. 46 - 47 - procvičuj podle potřeby

PS - pracuj na str. 36-37 a na straně 38/cv. 7

Matematika

Procvičujeme písemné dělení 

- pro připomenutí se podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

UČ: 36 - 46 - přepiš 5 příkladů do sešitu a vypočítej je

PS:  procvičuj podle potřeby cokoliv do strany 23

Vlastivěda

Opakování:

Podnebí a počasí - vypracuj v PS str. 18/cv. 1,2

Nová látka:

Půda a zemědělství v ČR

- otevři si učebnici na straně 34 a podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=EfbsgAB60uM

 

Příroda v zimě + opakování - uč. str.27-29 vč.

PS str.12 a13

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva pro nemocné žáky do 20. 10. 2022

Český jazyk 

Opakujeme stavbu slova

PS str. 19 - 20

Procvičujeme pravopis po L, M

PS str. 25/1,2,3,4,5

Ve čtvrtek 24. 11. budeme psát čtvrtletní opakování.

Matematika

Písemné sčítání a odčítání

učebnice str. 34 a 35

PS 16/1,5

Opakování

PS str. 17 - cokoliv

V úterý 22. 11. budeme psát čtvrtletní opakování.

Vlastivěda

Povrch ČR

Přečti si v učebnici stranu 23 

 PS 14/1,2,3,4

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 18.9.2022

Český jazyk:

Procvičujeme učivo ze 3. ročníku

- slovní druhy, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, pravopis po obojetných souhláskách, psaní velkých písmen, ...

Učebnice strany 4 - 8

PS: strany 2-5

- zkus si napsat diktát z PS str. 5/13

Matematika:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

Učebnice strany 5 - 13

- procvičovat můžeš cokoliv v PS do strany 5

Vlastivěda:

Česká republika

Učebnice strany 3 - 5

- PS do strany 5

Přírodověda:

Učebnice do str.6 (vč.)

PS  str. 4

Angličtina:

uč. str. 4

- slovníček str. 2 - Music Time

                   str. 21 - High Numbers

 

Vytisknout E-mail