2. ročník

images/headers/2tr.png

Rozsah učiva do 22. 9. 2023

Vážení rodiče, i v letošním roce se budete moci ujistit, kde se zrovna žáci učí a využít informace pro marody. Doporučuji pracovat v době nemoci podle možností. Návrat po nemoci je pro žáka lehčí, pokud doma alespoň trochu pracoval. Není nutné mít vypracované každé cvičení, důležité je pochopení daného jevu. Neraďte dětem příliš, musí se naučit řešit problémy samy a hlavně u práce přemýšlet. Úkoly za děti nevypracovávejte! To jim nepomůže!

Známky částečně naleznete v ŽK a všechny ostatní v  pracovních sešitech a pracovních učebnicích.

Sledujte ÚKOLNÍČKY, kde si děti zaznamenávají úkoly.

Nikdy nepracujte DOPŘEDU!!!!! Procvičovat můžete vždy zpět.

Je nezbytné, aby žáci každý den chvilku četli nahlas. Protože úroveň čtení ovlivňuje práci v ostatních předmětech, především v porozumění zadávaných úkolů. Dbejte na přesnost, hlasitost, srozumitelnost, plynulost a ověřte, že rozumí tomu, co čte - dotazujte se na děj, vysvětlujte slova, která nezná. Úroveň čtení vašich dětí posuďte sami a podle toho společně čtěte.

Každý den budou dostávat úkol - čtení z ČÍTANKY a budou z textů známkováni, a to do doby, dokud se úroveň čtení výrazněji nezlepší.

Čj - U do str. 7 (žák musí bezpečně znát pojem PÍSMENO, SLABIKA, SLOVO, 

                          VĚTA)

       PS do str. 5 (bez cv. 3 - 4)

       Písanka - píšeme písmeno "f"

       Čtení v čítance - na pondělí příběh "PES"

M - do str. 9 (bez cv. 7)

Přeji příjemný víkend a užijte si nedělní program pro děti, který bude na hřišti.

 

Vytisknout E-mail

AJ září

Téma na tento měsíc je:

Základní pozdravy, představení se: Hello - opakování

Hello, I´m (I am). What´s your name? Good bye. Bye. Good morning.

Who´s this? It´s…Reakce na pokyny (clap your hands, strech up high, touch your toes, turn around, stamp your feet). Zájmena I, you, me.

Pocity - Feelings

otázka: How are you? I´m/He´s/ She´s ... (good, great, wonderful, tired, hungry, not so good)

Můžeš procvičovat poslechy písní, pohádek nebo hrát hry.  

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hra/37-the-name-game/

https://www.youtube.com/watch?v=7k4uBAiJsMM

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Žáci dostali desky, do kterých si budou zakládat pracovní listy a budou je nosit na hodinu AJ. V 1. a 2. ročníku jde o angličtinu hrou bez čtení a psaní. 

Vytisknout E-mail