2. ročník

images/headers/2tr.png

Úkoly pro nemocné žáky

Český jazyk:

- procvičovat podstatná jména a slovesa (učebnice str. 90 - 93)

- možné dodělat PS do strany 24

- Dú: PS 24/cv. 3

Psaní:

- možné dodělat vše do strany 23

- Dú: str. 23

Matematika:

- procvičujeme násobilku 1 - 4

- slovní úlohy několikrát více/méně

- Dú: str. 58/cv. 8

 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 17. 3. 2019

ČJ 

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Učebnice do strany 78

Kromě párových souhlásek, stále procvičujeme souhlásky tvrdé a měkké. Doporučuji každý den hlasitě číst a vyprávět o textu. 

Písanka do strany 8

M

PS do strany 32

Upevňujeme početní operace do 100, zaměřte se na slovní úlohy. Nové učivo - hodiny.

Příští týden nás čeká matematický Klokan, tak pilně trénujte :-)

Geometrie

Měření a rýsování úseček. PS strany 76 - 77

Vytisknout E-mail