1. ročník

images/headers/1tr.png

Rozsah učiva do 7. 6. 2024

DŮLEŽITÉ: pravidelně čtěte, u psaní je nutné správně sedět, správně držet tužku a psát lehce s mírným sklonem. Při vybarvování potřebují žáci zlepšit pečlivost.

Blíží se vysvědčení a je stále co zlepšovat!

Čj - slabikář - čtení do str. 114

    - písanka do str. 25

M - do str. 68

Prv - prac.uč. až do str. 78

       + procvičovat, opakovat učivo 1.roč.

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 31. 5. 2024

DŮLEŽITÉ: pravidelně čtěte, u psaní je nutné správně sedět, správně držet tužku a psát lehce s mírným sklonem. Při vybarvování potřebují žáci zlepšit pečlivost.

Čj - slabikář - čtení do str. 111

    - písanka do str. 21

M - do str. 65

Prv - Léto - do str.74

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 17. 5. 2024

DŮLEŽITÉ: pravidelně čtěte, u psaní je nutné správně sedět, správně držet tužku a psát lehce s mírným sklonem.

Čj - slabikář - čtení do str. 102 s důrazem na správné spojování slabik a

      čtení dlouhých samohlásek, bě, pě, vě, mě

    - písanka do str. 12 (13)

M - do str. 56 (57) - trénujeme psaní čísel pod sebe - desítek a jednotek

Prv - 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 10. 5. 2024

DŮLEŽITÉ: pravidelně čtěte, u psaní je nutné správně sedět, správně držet tužku a psát lehce s mírným sklonem.

Čj - slabikář - čtení do str. 97 (98) s důrazem na správné spojování slabik a

      čtení dlouhých samohlásek, bě, pě, vě, mě

    - písanka do str. 8 třetího dílu

M - do str. 52 (třídění desítek a jednotek - počítání do 20)

Prv - 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 3. 5. 2024

Čj - slabikář - čtení do str. 93 (94) s důrazem na správné spojování slabik a

      čtení dlouhých samohlásek 

    - písanka do str. 5 třetího dílu

M - do 1/2 str. 48 (třídění desítek a jednotek - počítání do 20)

Prv - opakování "ČAS" - ROK - MĚSÍCE - TÝDNY - DNY - včetně HODIN

                           

 

Vytisknout E-mail

Probrané učivo do 1. 4. 2024

Nejdůležitější a trvalý úkol - hlasité čtení, čtení, čtení.

Slabikář - do str. 72 

Písanka - malý sešit 2. díl  do str. 29 (pečlivě, využívejte pracovní písanku)

M - 2. díl do str. 37 (BEZ STRAN 28 - 35, ty probereme po Velikonocích)

Prv -  str. 50, 51 (zvířecí rodinky nám stále dělají problém - doporučuji

          procvičit)

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 15. 3. 2024

Nejdůležitější a trvalý úkol - čtení, čtení, čtení.

Slabikář - do str. 65 (Velikonoce str. 61 NE!)  

Písanka - malý sešit 2. díl  do str. 24 (25) (pečlivě, využívejte pracovní písanku)

M - 2. díl do str. 22

Prv -  

Vytisknout E-mail