Souhrnné informace o vzdělávání od 25. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníků. Výuka bude probíhat v neměnných skupinách. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, žáka není možné zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Žáci, kteří se do školy nedostaví, budou i nadále vzděláváni distančně (dle pravidel, která platí doposud).

Škola je otevřena od 7:45 do 12:15 hod. Ranní ani odpolední družina není poskytována. Výuka probíhá každý pracovní den.

Ke vzdělávání ve škole od 25. 5. 2020 je přihlášeno 13 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou skupin:

I.  skupina -  žáci 1. a 2. ročníku - vstup 7:45; odchod ze školy 11:45 hodin. (6 žáků)

II. skupina -  žáci 3. a 4. ročníku - vstup 8:00; odchod ze školy 12:15 hodin. (7 žáků)

Časy jsou nastaveny tak, aby se skupiny nepotkávaly, proto je nutné je důsledně DODRŽOVAT!

 

Organizace vzdělávání od 25. 5. 2020

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.
 • Ke škole přicházejí žáci těsně před určeným začátkem s rouškou na ústech.
 • Po skončení vyučování žáci ihned odcházejí domů a nezdržují se v prostoru před školou.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Pedagogický pracovník u vchodu změří žákům teplotu, provede dezinfekci rukou a po přezutí odvede skupinu žáků do určené třídy.

(Při zjištění, že žák má teplotu, vstup do školy mu nebude umožněn.)

Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na její uložení.
 • Při odchodu ze školy bude žák předán pověřené osobě před budovou školy nebo odchází sám (viz Prohlášení o vyzvedávání žáků ze školy)

Ve třídě

 • Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 7.
 • V průběhu pobytu ve třídě mohou žáci i pedagogičtí pracovníci vyměnit roušku za ochranný štít, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Jestliže dojde k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí mít roušku.
 • Pokud bude žák vykazovat příznaky onemocnění Covid-19, bude umístěn do izolace a o dalším postupu bude neprodleně informován jeho zákonný zástupce.

Výuka

 • Výuka bude rozdělena do vzdělávacích bloků podle nového rozvrhu.
 • Dopolední rozvrh hodin bude předán žákovi nejpozději 25. 5. 2020.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Stravování

 • Dopolední svačina a oběd jsou zajištěny ve školní jídelně.

Do školy si žáci přinesou

 • Podepsané „Čestné prohlášení”. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a nepředá (např. prostřednictvím žáka) při prvním vstupu do školy, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Prohlášení o vyzvedávání žáků ze školy.
 • Minimálně 2 roušky a sáček.
 • Školní potřeby, učebnice a sešity podle rozvrhu na daný den.
 • Přezůvky.
 • Oblečení určené na ven. (Venku budeme trávit co nejvíce času).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Seznamte, prosím, své děti s výše uvedenými informacemi. S podrobnými hygienickými a organizačními pravidly budou seznámeni v pondělí po příchodu do školy.

Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí a neposílejte je do školy nachlazené.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Renata Kozlerová

Vytisknout E-mail