3. ročník

images/headers/3tr.png

Učivo v týdnu od 12. 3. do 16. 3. 2018

Čj - učebnice do str. 91

    - PS do str. 61

    - opis, přepis dle potřeby

Čtenářům doporučiji pravidelně číst - cokoli.

M - učebnice do str. 65

    - PS do str. 15

G - učebnice do str. 124

G - PS do str. 39 

Stále platí opakování násobilky, základních pojmů z geometrie, vyjmenovaných a příbuzných slov. 

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu od 5. 3. do 9. 3. 2018

Čj - učebnice do str. 92 (opakování všech vyjmenovaných slov)

    - PS do str. 61

    - písanka do str. 22

      doporučuji každodenní hlasité čtení

M - učebnice do str. 62 

      PS do str. 15

      doporučuji opakovat násobilku a písemné sčítání a odčítání

G - učebnice do str. 124

      PS do str. 39

 

Pěkný týden.

 

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu od 29. 1. do 11. 2. 2018

Čj - učebnice do str. 53; 73 - 78 - vyjmenovaná slova B, L, M, P

     - PS - do str. 51 (vybraná cvičení)

Čtení - dle vlastního výběru

Doporučuji pravidelné tiché i hlasité čtení. 

M - učebníce do str. 53

    - PS II. díl do str. 7

Doporučuji opakovat násobilku.

Při domácí přípravě pracujte dle uvážení a možností. 

Přeji pěkné jarní prázdniny.

 

 

 

Vytisknout E-mail

Písemná práce z matematiky

Obsah písemné práce

- slovní úloha (+, -, : nebo .)

- převody jednotek (délky, hmotnosti, objemu, času)

- příklady do tisíce (+, -)

- zaokrouhlování čísel

- písemné +, -

- násobení násobků 10 jednociferným číslem (př. 7 x 20)

- počítání se závorkami

Geometrie

- tvary a tělesa

- kružnice

- přímka, úsečka

- přenášení úsečky

- sousední a protější strany

 

 

 

Vytisknout E-mail