2. ročník

images/headers/2tr.png

Rozsah učiva do 22. 12. 2023

Uvedený rozsah je přibližný, obsahuje i procvičování na vánoční prázdniny. Pro skutečný průběh učiva sledujte učebnice a sešity. V případě nemoci žáka, konzultujte se mnou skutečný stav probraného učiva. Ještě v pátek upřesním. Ne vždy vše stihneme. 

Čj - U do str. 44

      PS do str. 30

      Písanka do str. 30

      Čítanka str. 56 - 63 domácí čtení

M - od str. 46 do str. 59 s důrazem na slovní úlohy (pojmy - otázka,

       zadání, znázornění, odpověď)

       procvičujte rýsování přímých čas a vyznačování bodů - důraz na úpravu a 

       přesnost

Prv - PS 38 (V zimě) a 39 (Blíží se Vánoce) 

        Pracujte s rodiči, vyhledávejte informace v učebnici. Opakujte si doposud probrané učivo.

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva od 11. 12. do 15. 12. 2023

Čj - U do str. 43

      PS do str. 28 (přeskakujeme str. 27)

      Písanka do str. 27 (28)

      Čítanka str. 54, 55) výběr jedné básničky - zpaměti

M - od str. 41 do str. 44 (45) s důrazem na slovní úlohy (pojmy - otázka,

       zadání, znázornění, odpověď)

Prv - opakovat, procvičovat: domov, rodinu, příbuzenské vztahy, domácí        mazlíčky. 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva od 27. 11. do 1. 12. 2023

Čj - U do str. 35

      PS do str. 23 (24)

      Písanka do str. 23 (24)

M - do str. 37 (38) s důrazem na slovní úlohy (pojmy - otázka, odpověď, zadání,

       znázornění)

Prv - PS do str.29 ( vč.) + pročíst v učebnici - příbuzní, pomáháme si , domácí               mazlíčci

Vytisknout E-mail