Proč právě fialová?

Ve čtvrtek 13. května jsme se ve škole sešli ve fialové.

Všichni se ptali, proč právě fialová. Fialová barva připomíná Světový den EPILEPSIE. Epilepsie je nejčastější neurologické onemocnění v dětském věku a my jsme se tomuto tématu věnovali poslední vyučovací hodinu.

Žáci se prostřednictvím videí „Co se stalo ve škole“ a „Campi u lékaře“ seznámili s touto nemocí a s jejími příznaky. Naučili se rozpoznat epileptický záchvat a osvojili si způsoby poskytování první pomoci.  V neposlední řadě jsme se snažili žáky dovést k tomu, aby lépe porozuměli situaci svých vrstevníků, kteří s tímto onemocněním žijí. Zahráli si hru „Štronzo“, kdy předváděli své pocity, pracovali s interaktivní tabulí, vyzkoušeli si první pomoc a v závěru si vyplnili pracovní list a vymýšleli slova, která je napadnou, když se řekne epilepsie. Z vytvořených slov jsme poté vytvořili plakát.

Hodina se moc povedla, všichni byli k tomuto tématu velice vstřícní a otevření. Zapojovali se do diskusí, zajímali se o informace a doptávali se na to, co je zajímá. V dnešní době je velice důležité vést děti k empatii, nepoukazovat na odlišnosti. I člověk nemocný má stejné city, zájmy a problémy jako my. Můžeme mu pomoci tím, že k němu budeme přistupovat bez předsudků a s ochotou vždy pomoci.

I epileptik je člověk jako my a není třeba se na něho dívat odlišně nebo se strachem.

Více ve fotogalerii.

Vytisknout E-mail