Třídní schůzka 22. 4. 2021

Třídní schůzka 22. 4. 2021 – online 16.00 h

Program

 1. Zahájení
 • přivítání
 • možnost vypnutí kamery – prosím o zapnutí v případě rozhovoru
 1. Distanční vzdělávání
 • písemné omluvení nepřítomnosti z distanční výuky – doplňte podpis v ŽK (předepíše TU)
 • poděkování za odpovědi – dotazování DISTANČNÍ VÝUKA
 • poděkování všem (učitelé, děti, rodiče) „Kamínky“
 • budoucnost – vlastní technika (dárky pro děti) PC
 • mnozí si myslí, že učitelé nemají práci, když jsou děti doma - OMYL
 1. Hodnocení 3. čtvrtletí 2020/2021
 • pochvala pracovitým žákům a rodičům
 • žáci, kteří nepracovali – nutná domluva ZZ s TU o další postupu ve vzdělávání
 • konkrétní hodnocení a případné dotazy – telefonicky TU, osobně – konzultace (1 + 1)
 • hodnocení přibližně odpovídá hodnocení z pololetí – probíhá monitorování zvládnutého učiva, žáci budou hodnoceni slovně TU
 • postupně budou žáci hodnoceni i do ŽK, tak jak byli zvyklí
 1. Společné informace
 • testování a hygienická pravidla – testy se mohou měnit – šetrné, žáci je zvládají bez problémů (důsledná evidence)
 • nošení roušek – častá výměna (podle potřeby dostane žák ve škole)
 • nutnost věnovat pozornost příznakům nemoci dle seznamu
 • pokud žák zůstane doma z rozhodnutí rodičů, pro nemoc či karanténu, je nezbytná komunikace mezi ZZ a TU – žák se učí doma a plní zadané úkoly, (nabídneme možnosti podpory žáka)
 • vzdělávání je povinné
 • výuka – postupně se budou nároky měnit, rozvrh nastaven v souvislosti s opatřeními vlády
 • zvládnuté učivo – rozsah – počátek příštího školního roku
 • vybavení žáků – oblečení > pobyt venku, bačkory
 • ŠD (odpadá ranní družina ve dnech testování - PO, ČT)
 • kroužky – zatím nejsou povoleny
 • akce školy – pátek „čarodějnice ve škole“ – masky, plánujeme exkurze, výlet, případně stanování – vše bude záležet na epidemické situaci
 • 5. 5. 2021 nepůjde proud – škola a ŠD OTEVŘENA
 • Dotaz, zda vyhovuje informační kanál – SMS „WHATSAPP“
 1. Školní rok
 • Personální zabezpečení – Kozlerová, Píchová, Tichá, Koleňáková, Horáčková

        (Korč – výpomoc – skončil, Kovaříková – mateřská dovolená)

 • Konkurz a personální zajištění nového školního roku
 • 5. ročník (11 žáků 1. – 3. ročník /TU Kozlerová/; 12 žáků 4. – 5. ročník   /TU Píchová/,  předpokládaný počet žáků je 23, změny sdělte předem
 1. Dotazy a náměty rodičů – diskuse
 1. Závěr – poděkování a rozloučení

 

 

Vytisknout E-mail