Školní družina

Školní rok 2020/2021 - ŠD

Provoz školní družiny se v novém školním roce nemění.

Pravidla a další informace o chodu školní družiny naleznete v dokumentu "Vnitřní řád školní družiny".

Vytisknout E-mail