Kroužky

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

školní rok 2019/2020

 

1. Atletika

- pondělí 14:00 – 15:00 hod.

- vedoucí K. Píchová

- zaměření na přípravu na atletické závody (reprezentace školy)

 

2. Všechnohrátky

- liché úterý 13:30 – 15:00 hod.

- vedoucí M. Horáčková

- hraní všeho druhu

 

3. Zdravověda

- středa 16:00 – 17:00 hod.

- vedoucí P. Koleňáková

historie Červeného kříže, doprava, osvojení základů  první pomoci apod.

 

4. Vaření

 - lichý čtvrtek 14:00 – 16:00 hod. 

 - vedoucí SOŠ Bor

 

5. Florbal a míčové hry

- pátek 7:00 – 7:45 hod.

- vedoucí R. Kozlerová

- florbal, nácvik a zdokonalování dovedností s míčem

(vybíjená, házená, fotbal, a jiné)

                                                 

Vytisknout E-mail

Co budeme potřebovat?

Konec prázdnin je vždy spojen s nákupy školních potřeb.

NEKUPUJTE SEŠITY!

Sešity pro jednotlivé ročníky zajistí škola. Nabízíme možnost nakoupit ještě další potřeby, které by užívala "třída" v hodinách společně. Bližší informace můžete získat například 31. 8. od 14.00 - do 16.00 h, kdy bude připravena  prohlídka školy a malé posezení. 

Vytisknout E-mail