Život s handicapem

Na závěr prvního týdne ve škole

(4. 9. 2020) proběhl projekt zaměřený na prevenci úrazů dětí "Život s handicapem".

Žáci zažívali různé situce ze života handicapovaných, se kterými se museli vypořádávat. Zjistili, že běžné úkony jsou najednou velmi obtížné až nerealizovatelné.

Závěr projektu patřil dvěma vozíčkářům, kteří v rámci prevence dětských úrazů s žáky besedovali o příčinách úrazů, o způsobech předcházení úrazům a životě na vozíčku. 

Projekt byl velmi zajímavý a věříme, že si všichni odnesli dostatek poučení.

Vytisknout E-mail