POZDRAV ZE ŠKOLY

Zdravím všechny pracovité šikulky a tpělivé rodiče.

Musím přiznat, že ticho, které vládne ve škole, mne radost nepřináší. Jednoduše se mi začíná stýskat. Myslím, že mohu mluvit za všechny paní učitelky i paní uklizečku.

Nemáme to nikdo lehké . Věřím, že vše jednou skončí. Určitě nebude dlouho trvat a škola bude zase plná dětského smíchu.

Vše se dá vydržet a myslím, že individuální přístup rodičů mnohým žákům pomůže překonat případné obtíže, které měli při samostatné práci. 

Chci vás touto cestou požádat o zpětnou vazbu k plnění zadaných úkolů. 

Nevím, jak vše stíháte a zda všemu rozumíte. Na základě těchto informací

mohu (můžeme) individuálně pomoci a zadání rozsahu učiva případně můžeme

upravit dle vašich potřeb. 

 

Mějte se všichni co nejlépe a s přicházejícím jarem si udržujte dobrou náladu a nadhled.

 

 

Vytisknout E-mail