Předběžná nabídka zájmových kroužků

Nabídka je zatím předběžná, kroužky budou realizovány v závislosti na počtu přihlášených žáků. Činnost zájmových útvarů začne od října.

Cena kroužku: 150,-/pololetí

1. Atletika

pondělí 14:00 – 15:00 hod.

Vedoucí K. Píchová

- zaměření na přípravu na atletické závody (reprezentace školy)

 (pro vybrané žáky 1. – 4. ročníku)

2. Všechnohrátky

liché úterý 13:30 – 15:00 hod.

Vedoucí M. Horáčková

- hraní všeho druhu

(pro žáky 1. – 4. ročníku, 1x za 14 dní)

3. Zdravověda

středa 16:00 – 17:00 hod.

Vedoucí P. Koleňáková

- historie Červeného kříže, doprava, osvojení základů  první pomoci apod.

(pro žáky 1. – 4. ročníku)

4. Vaření

 lichý čtvrtek 14:00 – 16:00 hod. 

 Vedoucí SOŠ Bor

 (pro žáky 3. a 4. ročníku)

5. Florbal a míčové hry

pátek 7:00 – 7:45 hod.

Vedoucí R. Kozlerová

- florbal, nácvik a zdokonalování dovedností s míčem

(vybíjená, házená, fotbal, a jiné)

(pro žáky 2. – 4. ročníku)

 

Vytisknout E-mail