Informace k Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základní školy

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali i s Vašimi dětmi k zápisu do 1. tříd ZŠ.

Z důvodu koronavirové epidemie bude Zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti žáků ve škole. Kompletní informace naleznete v materiálech, které Vám již byly předány prostřednictvím mateřské školy. 

Zápis se uskuteční ve středu 7. 4. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin.

Průběh zápisu - (osobní přítomnost žáků či jen formální zápis v souladu s právními předpisy) bude záviset na protiepidemických opatřeních.

Pro školní rok 2021/2022 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.
Pokud se ze závažných důvodů nemůžete v daném termínu zápisu zúčastnit, předat "Žádost o přijetí" či "Žádost o odklad" dohodněte si předem telefonicky (603 572 293) jiný termín pro předání dokumentů.

Povinná školní docházka se týká všech státních občanů ČR i občanů jiného členského státu EU, kteří na území ČR žijí déle než 90 dnů.
Povinná školní docházka se také vztahuje na cizince, kteří mají právo pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

K zápisu potřebujete:

  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce (kopii)
  • rodný list dítěte (kopii)
  • dokumenty  potřebné k zápisu Vašeho dítěte obdržíte k vyplnění přímo ve škole, naleznete je také na těchto stránkách školy v sekci "Dokumenty". V případě formálního zápisu obdržíte potřebné dokumenty prostřednictvím MŠ)

Žádost podejte nejpozději do 7. 4. 2021:

  • osobním předáním (po telefonnické domluvě na tel. 603 572 293)
  • poštou (na adresu školy)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  • do datové schránky 

Podle novely školského zákona č.561/2004 sb. nebude automaticky zasíláno rozhodnutí o přijetí, ale přijetí bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí (evidenční čísla) na vchodových dveřích školy

V případě žádosti o odklad školní docházky bude třeba doložit doporučení z poradenského zařízení a od dětského lékaře.

Seznam bude zveřejněn od 15. 4. 2021 po dobu nejméně 15 dnů.

V tomto seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo Vám bude oznámeno v den zápisu předání "Žádosti".
Písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 15. 4. 2021.

Vytisknout E-mail