5. ročník

Rozsah učiva do 12.3.

Český jazyk:

Zájmena

- PS do strany 20

Číslovky

-nauč se druhy číslovek - tabulka v učebnici na straně 113

- uč. strana 115/9 - přepiš číslovky do sešitu a urči jejich druh

- PS - strany 21 a 22

Matematika:

Čísla větší než milion - jednotky délky

- PS - 8/9

Vlastivěda:

Život po třicetileté válce

- opakování

Světlo rozumu

- osvícenství, Marie Terezie, reformy

- přečti si učebnici na straně 17, 18

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

- malovaná vlastivěda - strany 9 - 10

Přírodověda :

- Vývoj člověka, kostra člověka - uč. str. 48-50, PS str. 30, 31 cv.1,2

Vytisknout E-mail