5. ročník

Rozsah učiva do 13.11.2022

Český jazyk:

Zdvojené souhlásky - procvičování

Učebnice strana 28

- přepiš do sešitu uč. 28/6

- vypracuj v PS 16/5

Přídavná jména odvozená příponou -ský - nová látka

Učebnice strana 30 - důležitý žlutý rámeček

- pro lepší pochopení se můžeš podívat na video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvT-TFbW1s

- procvičuj v učebnici na straně 30

- vypracuj z učebnice 30/3 do malého sešitu - podle vzoru ve cv. 2

- vypracuj PS 17/1,2 

Matematika:

Zaokrouhlování - procvičování

- vypracuj PS 18/6

- procvičovat můžeš cokoliv do strany 19 (alespoň 5 cvičení)

Vlastivěda:

Slovensko a Polsko

Procvičujeme informace o našich sousedních státech

Učebnice 46 - 49

- vypracuj v PS 35 - 37 - můžeš použít učebnici a příruční mapu

Přírodověda:  Vesmír - úvod ( prezentace na PC- nezkreslená věda)

Angličtina:

 

Vytisknout E-mail