5. ročník

Rozsah učiva do 18.9.2022

Český jazyk:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

- slovní druhy, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, pravopis po obojetných souhláskách, psaní velkých písmen, ...

Učebnice strany 4 - 8

PS: strany 2-4 a 5/cv. 7

- zkus si napsat diktát z PS str. 5/9a

Matematika:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

Učebnice strany 5 - 25

- procvičovat můžeš cokoliv v PS do strany 6

Vlastivěda:

Česká republika - opakování

- dokonči úkol z PS na straně 19-20

- PS - 24 - doplň první rámeček

- zahraj si (třeba s rodiči) hru v PS na straně 4

Přírodověda:

Učebnice do str.10 (vč.)

PS do str.6 (vč.)

Angličtina:

Učebnice str. 6

PS strana 5 (celá)

Vytisknout E-mail