5. ročník

images/headers/5tr.png

Učivo pro nemocné žáky do 18.12.

Český jazyk 

Podstatná jména 
- pád, číslo a rod podstatných jmen - učebnice 57 - 61
- připomeň si žluté tabulky
- pracuj v PS str. 32 - 35
 
Matematika
Opakujeme a upevňujeme početní operace nad milion
- procvičuj cokoliv v PS 2 do strany 24
- zaměř se na slovní úlohy 
 
Vlastivěda
Evropa - vodstvo
- přečti si učebnici na straně 57 - 59
- doplň cvičení 1 a 2 v PS na stranách 42/43 - ostatní cvičení můžeš vypracovat dobrovolně 
 
Přírodověda 
Vesmír - Měsíc
- učebnice do strany 33
- PS do strany 20

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 13.11.2022

Český jazyk:

Zdvojené souhlásky - procvičování

Učebnice strana 28

- přepiš do sešitu uč. 28/6

- vypracuj v PS 16/5

Přídavná jména odvozená příponou -ský - nová látka

Učebnice strana 30 - důležitý žlutý rámeček

- pro lepší pochopení se můžeš podívat na video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvT-TFbW1s

- procvičuj v učebnici na straně 30

- vypracuj z učebnice 30/3 do malého sešitu - podle vzoru ve cv. 2

- vypracuj PS 17/1,2 

Matematika:

Zaokrouhlování - procvičování

- vypracuj PS 18/6

- procvičovat můžeš cokoliv do strany 19 (alespoň 5 cvičení)

Vlastivěda:

Slovensko a Polsko

Procvičujeme informace o našich sousedních státech

Učebnice 46 - 49

- vypracuj v PS 35 - 37 - můžeš použít učebnici a příruční mapu

Přírodověda:  Vesmír - úvod ( prezentace na PC- nezkreslená věda)

Angličtina:

 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 9.10.

Český jazyk:

Stavba slova

Účebnice strany 13 až 16 - důležité jsou žluté a modré rámečky

- vypracuj v PS strany 7 a 8

- do sešitu napiš cvičení z učebnice: 14/6 

Matematika:

- procvičuj podle potřeby v PS cokoliv do strany 10

- učebnice 16/5 – do sešitu vypočítej první sloupec

Geometrie:

- vypracuj PS str. 36

Vlastivěda:

- opakování PS 30 a 31

Přírodověda:

- uč. do str. 14 vč.

- PS  do str. 9 vč.

PC - uč. str.13, cv. 2 žlutý rámeček

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 18.9.2022

Český jazyk:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

- slovní druhy, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, pravopis po obojetných souhláskách, psaní velkých písmen, ...

Učebnice strany 4 - 8

PS: strany 2-4 a 5/cv. 7

- zkus si napsat diktát z PS str. 5/9a

Matematika:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

Učebnice strany 5 - 25

- procvičovat můžeš cokoliv v PS do strany 6

Vlastivěda:

Česká republika - opakování

- dokonči úkol z PS na straně 19-20

- PS - 24 - doplň první rámeček

- zahraj si (třeba s rodiči) hru v PS na straně 4

Přírodověda:

Učebnice do str.10 (vč.)

PS do str.6 (vč.)

Angličtina:

Učebnice str. 6

PS strana 5 (celá)

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 15. 5.

Český jazyk:

Stavba věty

- zopakuj si, co už víš o základní skladební dvojici:

- učebnice str. 123 - žluté rámečky

- do sešitu napiš 123/2

- procvičuj v PS - str. 26

Podmět nevyjádřený

- pročti si žluté rámečky v učebnici na straně 124

-  procvičuj v PS - str. 27/1,2

Podmět několikanásobný

- učebnice, žluté rámečky strana 125

- přepiš do sešitu z učebnice 125/3

- PS 28/2

Matematika:

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

- pro lepší pochopení se podívej na videa:

násobení: https://www.youtube.com/watch?v=-ny4SMboxzU

dělení: https://www.youtube.com/watch?v=X3LioOXLz6Q

- vypracuj v PS2 stranu 18

- procvičovat můžeš cokoliv v PS2 do stany 22

Vlastivěda:

13. Tvář Československé republiky

- pročti si učebnici - kapitola 13

- podívej se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

- dopracuj PS - kapitola 13

- nalep si do sešitu výpisky, nakresli obrázky

Vytisknout E-mail