5. ročník

images/headers/5tr.png

Rozsah učiva do 17. 3. 2019

ČJ 

časování sloves

Učebnice do strany 154

 

Slohový úkol: zjistit co nejvíce informací o obci, kde žijeme (uč.141/6)

Trénujte psaní i/y po obojetných souhláskách!

M

sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy

V PS1 a 2 cokoliv dle potřeby

Příští týden nás čeká matematický Klokan, tak doma pilně trénujte :-)

Geometrie

osově souměrné obrazce

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva v týdnu do 10. 3. 2019

ČJ 

tvary sloves

Učebnice do strany 148

DÚ strana 31/3

Slohový úkol: zjistit co nejvíce informací o obci, kde žijeme (uč.141/6)

Trénujte psaní i/y po obojetných souhláskách!

 

M

Učebnice do strany 92

V PS1 a 2 cokoliv dle potřeby

 

Geometrie

obvody a obsahy složitějších geom. tvarů

 

 

 

 

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 1. 2. 2019

Čj 

- dokončujeme skloňování a stupňování přídavných jmen

PS do str: 26, učebnice do str: 118

- nová látka: zájmena

M

- procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem

- učebnice do str: 67

geometrie:

- rýsujeme trojúhelník, čtverec a obdélník

- počítáme obvod geom. tvarů

Vytisknout E-mail

Učivo v týdnu do 23. 11. 2018

Český jazyk

učebnice do strany 79

pracovní sešit do strany 21

V úterý  20.11. budeme psát opakovací test z probraného učiva

 

Matematika

učebnice do strany 34

v PS můžete procvičovat cokoliv

Ve čtvrtek 22. 11. budeme psát opakovací test z probraného učiva.

 

 

Vytisknout E-mail

Učivo do 30. 10. 2018

Český jazyk

učebnice do strany 41

pracovní sešit do strany 11

procvičovat předložky, předpony a přípony (po prázdninách nás čeká test)

pravidelně číst

Matematika

učebnice do strany 26

v PS můžete procvičovat cokoliv, zaměřte se na převody jednotek

 

Hezké podzimní prázdniny.

Vytisknout E-mail