5. ročník

images/headers/5tr.png

Rozsah učiva do 18.9.2022

Český jazyk:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

- slovní druhy, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, pravopis po obojetných souhláskách, psaní velkých písmen, ...

Učebnice strany 4 - 8

PS: strany 2-4 a 5/cv. 7

- zkus si napsat diktát z PS str. 5/9a

Matematika:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

Učebnice strany 5 - 25

- procvičovat můžeš cokoliv v PS do strany 6

Vlastivěda:

Česká republika - opakování

- dokonči úkol z PS na straně 19-20

- PS - 24 - doplň první rámeček

- zahraj si (třeba s rodiči) hru v PS na straně 4

Přírodověda:

Učebnice do str.10 (vč.)

PS do str.6 (vč.)

Angličtina:

Učebnice str. 6

PS strana 5 (celá)

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 15. 5.

Český jazyk:

Stavba věty

- zopakuj si, co už víš o základní skladební dvojici:

- učebnice str. 123 - žluté rámečky

- do sešitu napiš 123/2

- procvičuj v PS - str. 26

Podmět nevyjádřený

- pročti si žluté rámečky v učebnici na straně 124

-  procvičuj v PS - str. 27/1,2

Podmět několikanásobný

- učebnice, žluté rámečky strana 125

- přepiš do sešitu z učebnice 125/3

- PS 28/2

Matematika:

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

- pro lepší pochopení se podívej na videa:

násobení: https://www.youtube.com/watch?v=-ny4SMboxzU

dělení: https://www.youtube.com/watch?v=X3LioOXLz6Q

- vypracuj v PS2 stranu 18

- procvičovat můžeš cokoliv v PS2 do stany 22

Vlastivěda:

13. Tvář Československé republiky

- pročti si učebnici - kapitola 13

- podívej se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

- dopracuj PS - kapitola 13

- nalep si do sešitu výpisky, nakresli obrázky

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 8. 5.

Český jazyk:

Slovesa

Opakujeme slovesné způsoby a časování sloves:

- vypracuj cokoliv v PS strany 8 - 13

- PS 14/7

Matematika:

Procvičujeme počítání s desetinnými čísly

- cokoliv v PS1 40 - 44

- PS2 str. 17

Vlastivěda:

11. Češi a Němci

- podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk

- dopracuj PS - kapitola 11

12. Směřujeme k samostatnosti

- přečti si učebnici - 1. světová válka až vznik Československé republiky

- podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

- nalep si do sešitu výpisky, nakresli obrázky

 

Přírodověda:

Přečíst nervovou soustavu - uč.str.62 ( + uč. str.49 - lebka ). Vyzkoušet např. čéškový reflex, první pomoc při neokysličení mozku).

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 3. 4. 2022

Český jazyk:

Číslovky

- zopakuj si druhy číslovek - tabulka v učebnici na straně 113

- uč. strana 115/9 - přepiš číslovky do sešitu a urči jejich druh

- pročti si tabulky v učebnici na stranách 116-117 - skloňování základních číslovek

- dopracuj v PS strany 22 a 23

Matematika:

Procvičujeme převody jednotek

- PS1 12 - 21 (kromě stran 18 a 19)

Řešíme rovnice

- PS2 40 a 41

Vlastivěda:

5. Život na vesnici

- dopracuj PS, pokud ještě nemáš

6. Manufaktura a parní stroje

- podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=xlNRdNF2O4w

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo

- přečti si kapitolu v učebnici (22-23) a udělej si výpisky do sešitu (jen to nejdůležitější)

 

 

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 14. 3.

Český jazyk:

Skloňování zájmen

- procvičuj skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen uč. str. 103-108

- PS2: dopracuj do strany 19

Do 14. 2. se nauč vybranou báseň.

Matematika:

Procvičujeme zlomky

- pracovní sešit strana 38

- v PS procvičuj cokoliv podle potřeby do strany 39

Vytisknout E-mail

Odkazy na čtvrteční vyučování

Vytisknout E-mail