5. ročník

images/headers/5tr.png

Rozsah učiva do 3. 12. 2023

Český jazyk

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 

- učebnice str. 38 - 40

- PS do strany 23

- na https://www.umimecesky.cz/ máte úkoly na nástěnce :-)

Matematika

Počítání nad milion - procvičování

- učebnice do strany 42

- PS cokoliv do strany 21

Vlastivěda

Sousední státy - opakování

- učebnice do strany 46 - 53

- PS cokoliv dopracovat do strany 39

Přírodověda

- uč. do str.31, pročíst, příp. udělat zápis

- PS  do str.18

Vytisknout E-mail

Aj 20. - 24. 11.

Tento týden jsme procvičovali sloveso TO BE. Můžeš ještě procvičit např. zde:

https://wordwall.net/cs/resource/64284813/angli%c4%8dtina/to-be-questions-positive-negative

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-verb-to-be

V učebnici na str. 18 - 19 jsme zopakovali slovní zásobu My family - procvič např. na quizletu (doplním).

Učili jsme se, jak se tvoří přivlastňovací pád a přivlastňovací zájmena - v sešitu máš nalepenou! tabulku - zopakuj, nauč se je. V pracovním sešitu jsme pracovali na str. 14 - 15. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007092501-privlastnovaci-pad

https://wordwall.net/cs/resource/55537566/angli%c4%8dtina/blogger-1-unit-4a-possessive-adjectives

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-possessive-pronouns-1-uroven

 

Hezký víkend:)

H. K. 

 

Vytisknout E-mail

AJ 13. - 16.11.

Procvičovali jsme sloveso TO BE - umíš utvořit kladnou, zápornou větu a otázku - procvič, připrav se na malý testík. K testíku si zopakuj cv. 6 a 7 v PS na str. 13. Také si rozmysli, co bys o sobě napsal/a (cv. 7). Pracovní sešit máme vyplněný na str. 12 a 13.

 

Pěkný víkend:)

H.K.

Vytisknout E-mail

AJ 6. - 10. 11.

Lekce 2 -  v učebnici na str. 16 - 17. Procvičuj názvy zemí a sloveso TO BE - pozitivní, negativní věty a otázku.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-practice/present-simple-verb-be

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

Umíš představit sebe nebo někoho jiného? Zkus si to znovu doma. Uč. str. 17 cv. 10.

Celý svět v písničce

https://www.youtube.com/watch?v=rGcRe4lt4z4

 

Hezký víkend

H.K.

Vytisknout E-mail

AJ 30.10. - 3.11.

Vytisknout E-mail

Rozsah učiva do 29. 10. 2023

Český jazyk:

Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene

- učebnice str. 25-26

- PS str. 15

Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony

- učebnice str. 27-28

- PS str. 16

Matematika:

Procvičování

- učebnice strany 23 - 24

- PS cokoliv do strany 12

Vytisknout E-mail

AJ 16. - 20. 10.

Víš, jak oslovovat lidi? Znovu si to projdi v učebnici na str. 12.

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_31.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_32.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

V uč. na str. 13 si zkus spočítat, co ti půjde. 

V pracovním sešitu na str. 8 - 10 si doplň cvičení, která potřebuješ. Pokud máš někde chyby, zamysli se nad správným řešením. 

Projdi si znovu slovní zásobu - mrkni na quizzlety z předchozích týdnů. 

Dokonči projekt All about me (do úterý). Vytvoř plakátek s informacemi o sobě, kresli, piš, lep....

Inspirace:

My name is.../ I am....

I am ....years old. I am from .... (the Czech Republic).

I am in grade ...

My birthday is on ... (3rd May)

My favourite food is .../ colour is .../ animal .../ book .../ subject .../ song.../ sport ...

I have got a ....(dog) and my dog´s name is ... (Alík).

My friends are ...

When I grow up, I want to be a ...

What makes me happy:

What makes me sad:

3 things I love about myself: 

Pěkný víkend:)

H.K. 

Vytisknout E-mail