4. ročník

Písemná práce z matematiky

Obsah písemné práce

- slovní úloha (+, -, : nebo .)

- písemné +, -

- dělení se zbytkem

- pamětné násobení a dělení

- převody jednotek (délky, hmotnosti, objemu, času)

- příklady do milionu

- římské číslice

- zaokrouhlování čísel

Geometrie

- obsah a obvod

- grafický součet, rozdíl a násobek úsečky

- tvary a tělesa

- střed a osa úsečky

- kolmice

Vytisknout E-mail