Rozsah učiva do 12. 3.

Český jazyk:

Podstatná jména - souhrnné procvičování

- pád, číslo, rod, vzor

- koncovky podstatných jmen

- PS2 dopracuj do strany 23

- učebnice 83/2 - doplň a přepiš do sešitu

Matematika:

Písemné násobení dvojciferným činitelem

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4

- učebnice strana 71 - 73

- PS2 strany 7 - 9

Vlastivěda:

Velká Morava 

- přečti si učebnici na straně 13

- barevná vlastivěda - strana 17 - 19

- PS - strana 8

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

Přírodověda:

- odpovídej na otázky na str.43 - uč.

- ekosystém louka - rostliny - uč. str.46, 47

                                                  PS str.22

 

Vytisknout E-mail