4. ročník

Rozsah učiva pro nemocné žáky do 20. 10. 2022

Český jazyk 

Opakujeme stavbu slova

PS str. 19 - 20

Procvičujeme pravopis po L, M

PS str. 25/1,2,3,4,5

Ve čtvrtek 24. 11. budeme psát čtvrtletní opakování.

Matematika

Písemné sčítání a odčítání

učebnice str. 34 a 35

PS 16/1,5

Opakování

PS str. 17 - cokoliv

V úterý 22. 11. budeme psát čtvrtletní opakování.

Vlastivěda

Povrch ČR

Přečti si v učebnici stranu 23 

 PS 14/1,2,3,4

Vytisknout E-mail