4. ročník

Rozsah učiva do 18.9.2022

Český jazyk:

Procvičujeme učivo ze 3. ročníku

- slovní druhy, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, pravopis po obojetných souhláskách, psaní velkých písmen, ...

Učebnice strany 4 - 8

PS: strany 2-5

- zkus si napsat diktát z PS str. 5/13

Matematika:

Procvičujeme učivo ze 4. ročníku

Učebnice strany 5 - 13

- procvičovat můžeš cokoliv v PS do strany 5

Vlastivěda:

Česká republika

Učebnice strany 3 - 5

- PS do strany 5

Přírodověda:

Učebnice do str.6 (vč.)

PS  str. 4

Angličtina:

uč. str. 4

- slovníček str. 2 - Music Time

                   str. 21 - High Numbers

 

Vytisknout E-mail