3. ročník

Rozsah učiva do 24. 9. 2023

Český jazyk - opakování učiva 2. ročníku

Psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách

- učebnice str. 10 -12

- PS str. 6/ cv. 1,2,3 a str. 7/ cv. 5

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- učebnice str. 13 - 14

- PS str. 8 celá a 9/ cv. 7

Písanka

- do strany 3

Matematika

Počítání do 100 - opakování

- PS cokoliv do str. 7

Příklady typu 32 + 4, 76 - 4 

- PS strana 8

Příklady typu 33 +7, 30 - 7

- PS strana 9/cv. 1, 4

Geometrie

Bod, čáry - opakování

- PS strany 38 a 39

Vytisknout E-mail