2. ročník

Rozsah učiva do 7. 10. 2022

Čj - U do str. 14; říkanka str. 11 - zpaměti

       PS do str. 11 (str. 12 si rychlíci procvičí ústně)

       Písanka do str. 12 (13)

       Pokud budete chtít více práce - vymýšlejte, skládejte a pište krátké věty.

       Nezapomeňte na hlasité čtení. Už je to lepší, ale tréhovat je důležité!

M - do str. 15 (manipulujte s předměty do 10 a pak nad 10)

Zdravím marody a přeji brzké uzdravení. 

 Prv - Podzim - uč. str.8 - 12

                           PS  do str. 14 vč.

Vytisknout E-mail