Jarní vycházka

V úterý 19. 3. 2024 jsme využili pěkného počasí a

vyrazili na jarní vycházku do okolí školy. Učení venku nabízí velkou škálu nápadů, jak čas správně využít a zprostředkovat žákům informace hravou formou a osobním poznáním. 

Propojili jsme činnosti i předměty. Žáci vyhledávali, pozorovali, komunikovali a zpracovávali vlastnoručně získané informace. Obsahově jsme mimo předmět prvouka a přírodověda zabrousili do informatiky, českého jazyka, hudební výchovy a tělocviku. 

Cesta zpět s písničkou je důkazem, že se nám v jarní přírodě opravdu líbilo.

Vytisknout E-mail