Exkurze do hasičské zbrojnice 🚒

V říjnu a listopadu se naši žáci zúčastnili vědomostní soutěže "Vím a umím si poradit", kterou pořádal Hasičský záchranný sbor ČR, Územní odbor Tachov.

Každý týden žáci jako jeden tým společně hledali správnou odpověď na zaslanou otázku týkající se záchranných složek. Byli úspěšní a za všechny správně zodpovězené otázky získali odměnu, která je velmi potěšila.

Naši radost z úspěchu ještě znásobil pan starosta a jeho pozvání na exkurzi do nové rozvadovské hasičské zbrojnice. 

Velitel dobrovolných hasičů, pan Aplt, dětem i pedagogům ukázal areál a seznámil nás se spoustou zajímavých informací, které se týkají hasičské profese. Obdivovali jsme hasičské  auto, prohlédli jsme si vybavení, které se v něm nachází a zjistili, k čemu se používá. Děti si také na vlastní kůži vyzkoušely tíhu dýchacího přístroje či oblek používaný při likvidaci nebezpečného hmyzu.

Moc děkujeme našim hasičům za milé dárky a příjemně strávené dopoledne.

Vytisknout E-mail