5. ročník

Rozsah učiva do 17. 3. 2019

ČJ 

časování sloves

Učebnice do strany 154

 

Slohový úkol: zjistit co nejvíce informací o obci, kde žijeme (uč.141/6)

Trénujte psaní i/y po obojetných souhláskách!

M

sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy

V PS1 a 2 cokoliv dle potřeby

Příští týden nás čeká matematický Klokan, tak doma pilně trénujte :-)

Geometrie

osově souměrné obrazce

Vytisknout E-mail