4. ročník

Rozsah učiva na dobu uzavření školy

Níže uvedený rozsah učiva pro domácí přípravu je závazný a je třeba k jeho plnění přistupovat zodpovědně. Rozplánování učiva a jeho studia je nezbytné. Po návratu do školy budou žáci prověřováni, abychom zjistili úroveň jeho zvládnutí. V případě potřeby vysvětlení či upřesnění nepochopeného učiva můžete kontaktovat učitele jednotlivých předmětů.

Čj, M - Kateřina Píchová, 777 879 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Př, Vl, Aj - Hana Kovaříková, 728 110 101, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 


4. týden do 8. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

1) Poslechni si 3 hádanky na následující adrese (Riddle 6, Riddle 7, Riddle 8).

http://www.anglictinaspepou.cz/2013/12/12/anglicke-hadanky-english-riddles-3/

Zapiš ke každé hádance správnou odpověď do sešitu (datum, English Riddles, 3x odpověď). Nevadí, že nerozumíš všemu, zkus přesto vybrat jednu z možností. Poslech si pusť opakovaně.

2) Opakuj a doplň, co ti nešlo.

3) Dobrovolný úkol pro nadšence:

Na této straně najdeš Anglický test pro děti 2 – je to poslechový test – zjisti, jak jsi na tom s poslechem.

https://www.english-test-online.com/cs-CZ/home

Happy Easter! :)

PŘÍRODOVĚDA

Podívej se na následující video a odpověz na otázky (písemně do sešitu - číslo otázky a odpověď).

https://www.youtube.com/watch?v=PncLLoO_C3M

1) Jak se nazývají ptáci, kterým je věnováno video?

2) Jakou barvu mají jejich vejce?

3) V korunách jakých stromů hnízdí? Je to listnatý nebo jehličnatý strom?

4) V jakém roce se tam poprvé usídlili?

5) Kdo ještě obydluje skalní sráz v zoo Praha?

6) Zjisti, čím se toto zvíře živí.

Zajímá tě více? Poslechni si číslo 130 na této webové straně.

http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/

VLASTIVĚDA 

Odpověz na hádanky do sešitu (datum, Vlastivědné hádanky, číslo otázky, odpověď).

Kdo jsem?

1. Žil jsem v 7. století a pocházel jsem z Franské říše. Byl jsem kupec a kolem roku 623 n. l. jsem se stal vládcem slovanských kmenů. Pod mým vedením odrazili Slované útok vojsk franského krále Dagoberta.

2. Byl jsem prvním historicky známým vládcem Velkomoravské říše. Porazil jsem slovenského knížete Pribinu. Mým nástupcem byl Rastislav.

3. Ovládal jsem slovanský jazyk a pocházel jsem ze Soluně v Řecku. Na Moravě jsem začal šířit křesťanství a sestavil jsem první slovanské písmo – hlaholici. Po vstupu do kláštera jsem přijal jméno Cyril.

4. Byl jsem první písemně doložený přemyslovský kníže. Vzal jsem si za ženu Ludmilu a společně jsme na Moravě přijali křest. Šířili jsme křesťanství a začali jsme zakládat kostely.

5. Mými rodiči byli Vratislav I. a Drahomíra. Byl jsem velmi vzdělaný, za což vděčím své babičce Ludmile. Byl jsem zavražděn na příkaz mého bratra Boleslava. Po smrti jsem byl prohlášen za svatého.

6. Roku 1085 jsem získal od německého císaře za pomoc ve válce královský titul (ale jen pro sebe) a stal jsem se prvním českým králem.

Nezapomeň na Udatné Dějiny, díly 22 - 24


3. týden do 3. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

Ahoj čtvrťáci, moc vás všechny zdravím,

tento týden si opět v doplňovacím cvičení procvičíme vyjmenovaná slova a nadále se budeme věnovat mluvnickým kategoriím sloves. Zkusíme kromě českého jazyka procvičit také informatiku. 😉

Úkoly:

Pracovní list - Vaším úkolem pro tento týden bude stáhnout si pracovní list: https://uloz.to/file/Ujyof1HqD3EL/domaci-priprava-4-rocnik-opak-docx. List zkuste vyplnit na počítači a vypracovaný mi ho zašlete jako přílohu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vyfocený na whatsapp. Pokud budete mít problémy s vyplněním na počítači, můžete úkoly napsat na papír, vyfotit a poslat. S odesláním poproste o pomoc rodiče.

Pracovní sešit -  strana 19/cv. 4 + stále pracujte na cvičeních z minulého týdne, pokud jste nestihli vše.

MATEMATIKA

Učebnice strana 83

V minulém týdnu jsme si zopakovali jednotky délky, nyní jsou na řadě jednotky hmotnosti. Opět máme v učebnici rámeček k prostudování a zopakování jednotek a převodů.

Úkoly:

Pracovní sešit - strana 14

Zopakujte si také písemné dělení: Pracovní sešit - strana 12/cv. 5

Dobrovolný úkol: Pokud byste chtěli počítat něco navíc, můžete pracovat v PS na stranách 8 – 11.

GEOMETRIE

Učebnice strana 137

Prostudujte si osově souměrné útvary a zopakujte osu souměrnosti.

Úkoly:

Pracovní sešit - 43/1

ANGLICKÝ JAZYK

1) Uč s. 41 – přečti komiks. Umíš odpovědět na otázky? Where are the robbers at the beginning of the story? What are they doing? What does the Professor want? When does the museum close?

2) Zopakuj si anglický čas, věnuj se procvičování – není to lehké.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time1.htm

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

3) Doplň si slovníček, vrať se k úkolům, které jsi nestihl/a.

4) Zapiš do sešitu a nakresli si obrázek (nebo vytiskni a nalep). Spoj větu s obrázkem.

I ride my bike.                                                                                

I watch TV.

I ride my horse.

I read.

I play volleyball.

I play football.

I play table tennis.

I play computer games.

Věty se nauč. What do you do in youŕ free time? (Co děláš ve volném čase?)

5) Uč s. 42 – přečti, přelož, zopakuj dny v týdnu.

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week

Opakuj slovesa

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

6) Nakladatelství Bridge Publishing House zdarma umožnilo přístup k březnovým číslům časopisů, pokud máš chuť, něco si přečti a poslechni, doporučuji RR nebo PLAY.

Pro online čtení a poslech zároveň musíš mít zřejmě otevřené dvě záložky (Časopis a Audio MP3).

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém park

1) Uč. s. 50 – projdi obrázek a popisy k němu, umíš vše pojmenovat i bez popisků? Procvičuj.

2) Uč s. 51 – 52 – přečti.

3) Zapiš následující tvrzení do sešitu. Rozhodni, zda jsou pravdivá. Pokud nejsou pravdivá, oprav je.

Plodům jírovce říkáme bukvice.

Tis červený je velmi jedovatý keř.

Zlatice prostřední má červené květy.

Violka zahradní je maceška.

Ropucha obecná se živí žížalami, pavouky a hmyzem.

Holub domácí patří mezi tažné ptáky.

Hrdlička zahradní je větší než holub.

Kos černý se živí semeny.

Samec strakapouda velkého má v týle červený příčný pruh.

Lesním ptákem, který vypadá a živí se podobně jako strakapoud, je sýkora.

Netopýr hvízdavý upadá v zimě do zimního spánku.

4) PS s. 24 cv. 1 Kartičky nevystřihuj, pouze nakresli a doplň název. Pokud máš chuť udělej si podle námětu pexeso na papír nebo čtvrtku.

PS s. 24 cv. 2

5) Dobrovolný úkol pro nadšence: Vyber si rostlinu nebo živočicha ze s. 50 a vytvoř referát – zjisti zajímavosti, nakresli obrázek.

VLASTIVĚDA

Život za vlády prvních Přemyslovců

1) Uč s. 18 – 19 – přečti, nauč se odpovědět na otázky ze s. 19 v červeném rámečku

2) PS s. 12

Opakuj, procvičuj

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_02.htm

3) Dobrovolný úkol

V učebnici na s. 18 jsi se dočetl/a, že mniši ručně psali knihy. Určitě už víš, co je to iniciála. Pokud máš chuť a možnost, vytvoř jednu stranu staré knihy podle sebe. Inspiruj se na internetu (google – iniciála – obrázky) nebo v učebnici. Navrhni a vytvoř si svoje ornamenty. Doporučuji obrázek nakreslit nejdřív tužkou, vybarvit vodovými barvami a pak obtáhnout tuší nebo permanentním fixem.


2. týden do 27. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

Teorie:

- slovesný čas - učebnice strana 142 - 143

Úkoly:

Pracovní sešit  - strana 19/cv. 4, dopracovat strany 43 a 44

Učebnice -  procvičujte podle potřeby

Web - zábavné Tetris: https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-cas-2-uroven?source=search#

Pravidelně číst - do konce března zápis o přečtené knize ve čtenářském deníku! 

MATEMATIKA

Teorie:

Učebnice strana 82

- opakování jednotek délky 

+ pokračujte v procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem

Úkoly:

Pracovní sešit - celá stana 13

Učebnice - individuální procvičování na straně 82

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

GEOMETRIE

- zůstává zadání z minulého týdne 

ANGLICKÝ JAZYK

1) What´s on TV? Doplň slovníček na s. 14 a nauč se slovíčka.

2) Uč. s. 38 – přečti. Ask and answer – zeptej se na otázky někoho doma.

What TV programmes do you like? Jaké TV pořady máš rád?

Do you like quizzes? Máš rád kvízy? Yes, I do. (Ano, mám). No, I don´t. (Ne, nemám).

They´re boring. Jsou nudné. They´re great. Jsou skvělé.

3) Uč. s. 40 Ask and answer – ptej se na otázky dole na stránce, odpovídej podle programu nahoře (TV guide). Najdi si někoho k rozhovoru. Pokud máte doma TV program, pracujte s ním.

4) WB 38/1,2, 38/3 – zeptej se někoho z rodiny, 40/7,8,9.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/and-dont

https://www.gamestolearnenglish.com/

PŘÍRODOVĚDA

1) Živočichové na loukách – uč. s. 48 – 49 – přečti.

2) Zapiš skupiny (žlutý nadpis) a jejich zástupce + něco o nich – vyber. Dobrovolně obrázek.

3) Vyber si zástupce z každé skupiny a napiš, co o něm víš.

4) PS s. 23

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm

VLASTIVĚDA

1) Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat – uč. s. 16 – 17 – přečti.

2) Napiš do sešitu nadpis a vypiš panovníky.

3) Co o nich víš?

4) PS s. 11.

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

 


1. týden do 20. 3. 2020


 ČESKÝ JAZYK

Teorie:

Učebnice strana 136 - 141

- opakujeme učivo o slovesech, prostudujte si hlavně teorii ve žlutých rámečcích, určujeme osobu, číslo, čas

- opakovací video: https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w

Úkoly:

Pracovní sešit  - dopracovat strany 41 a 42

Učebnice - přepsat do sešitu  142/cv. 11

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Pravidelně číst - do konce března zápis o přečtené knize ve čtenářském deníku!

 

MATEMATIKA

Teorie:

Učebnice do strany 75

- procvičujte násobení dvojciferným činitelem, důležté je také procvičování slovních úloh

Úkoly:

Pracovní sešit  - celá strana 9

Učebnice - dle potřeby si procvičujte cvičení z učebnice

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.htm

 

GEOMETRIE

Teorie:

Vráťte se k procvičování obvodu - učebnice strana 125 a 126

Úkoly:

Učebnice  - do sešitu 125/ cv. 1, 2, 3

 

ANGLICKÝ JAZYK

týden 9. – 13. 3. a 16. – 20. 3.

1) Space school – nauč se čas, podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U

2) Zopakuj dny v týdnu a nauč se předměty.

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week

3)Doplň slovníček na s. 13 a nauč se slovíčka.

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time

4) Uč. s. 34 – přečti, zeptej se na čas. What time is it? Kolik je hodin? It´s … Je…

5) Uč. s. 35 – přečti rozvrh a zapiš 5 vět (vyznačených žlutě) do sešitu.

6) Vezmi si svůj rozvrh a ptej se (ideálně ve dvojici, popros rodiče a ptej se, odpovídej – podle vzoru na s. 35.

Have we got P.E. today? Máme dnes tělocvik? (Nevadí, že nechodíš do školy, představ si, že ano). Yes, we have. No, we haven´t. 

7) Uč. s. 36 – přečti a přiřaď – zapiš věty i s písmenkem od obrázku do sešitu.

8) Uč. s. 37 – přečti, neznámá slova si najdi ve slovníku.

9) WB (pracovní sešit) s. 34 – 37.

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-skolni-predmety

 

PŘÍRODOVĚDA

týden 9. – 13. 3.

1) Ekosystém pole – zopakovat s. 38 -39, doplnit zápis (je z minulého týdne, mělo by být hotovo).

2) Živočichové našich polí – uč. s. 40 – 42 – přečti, do sešitu napiš skupinu a zástupce a k nim nějaká fakta. Můžeš si nakreslit/nalepit obrázky.

3) PS s. 20 – 21

4) Nauč se zařazovat rostliny našich polí a říct, k čemu je využíváme. Jaké znáš živočichy na polích a co o nich víš?

týden 16. – 20. 3.

1) Uč. s. 42 – odpověz na otázky (zahraj si s rodiči).

2) Rostliny na loukách – uč. s. 46 – 47 – přečti.

3) Nauč se poznat a pojmenovat luční trávy ze strany 46, byliny a léčivky ze strany 47.

4) Vyber si z každé kategorie jednu rostlinu a napiš do sešitu, co o ní víš, nakresli obrázek.

5) PS s. 22 cv. 1 (zapiš, nestříhej).

 

VLASTIVĚDA

týden 9. – 13. 3.

1) Naše nejstarší minulost v pověstech – uč. s. 11 – přečti.

2) Vyhledej a zapiš do sešitu informace o hoře Říp a rotundě tam umístěné.

3) Vyhledej si nějakou ze starých pověstí – přečti a pak vyprávěj svými slovy.

4) Uč. s. 12 – umíš odpovědět na otázky? Orientuješ se na časové ose? Opakuj. Čeká nás test na České země v pravěku.

5) PS s. 9.

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prichod-slovanu

týden 16. – 20. 3.

1) Velkomoravská říše – uč. s. 13 -14, přečti.

2) Zapiš:

Velkomoravská říše

První známý vládce byl kníže Mojmír, po něm Rastislav. Pohanské náboženství začalo nahrazovat křesťanství. Do země přichází Konstantin (Cyril) a Metoděj, aby šířili křesťanství. Vzniká první slovanské písmo – hlaholice a kněží káží ve slovanském jazyce. Na Moravě se stává knížetem Svatopluk. Po Metodějově smrti se káže opět v latině. V této době se rozvíjí řemesla a obchod. Kolem roku 906 se Velkomoravská říše rozpadá.

3) PS s. 10.

4) Umíš odpovědět na otázky ze s. 14 (červený rámeček) a ze s 15? Orientuješ se na časové ose? Opakuj.

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_03.htm

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily

(díly 12 – 21)

Vytisknout E-mail