4. ročník

Rozsah učiva na dobu uzavření školy

Níže uvedený rozsah učiva pro domácí přípravu je závazný a je třeba k jeho plnění přistupovat zodpovědně. Rozplánování učiva a jeho studia je nezbytné. Po návratu do školy budou žáci prověřováni, abychom zjistili úroveň jeho zvládnutí. V případě potřeby vysvětlení či upřesnění nepochopeného učiva můžete kontaktovat učitele jednotlivých předmětů.

Čj, M - Kateřina Píchová, 777 879 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Př, Vl, Aj - Hana Kovaříková, 728 110 101, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


10. týden do 24. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Teorie - vysvětlíme si společně online.

Shoda přísudku s podmětem - žluté rámečky v učebnici 166 -174

Podívejte se na tato videa: https://www.youtube.com/watch?v=zHbkttnvTXc

 https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

Úkol:

PS 54/cv. 2, 55/cv. 4 a 6, 56/cv. 7 Vše ofotit a do pátku poslat.

MATEMATIKA

Úkol:

Vyzkoušejte si opakovací test: PS 26 Ofotit a do pátku poslat.

GEOMETRIE

Teorie:

Obsah čtverce - důlelžité je naučit se vzoreček S= a.a

Podívejte se na video:

Úkol:

PS: 38/1,2 Ofotit a poslat

ANGLICKÝ JAZYK

Zadání: Uč. str. 49, WB str. 49

1) Uč. str. 49 – projdi si všechna zvířata – umíš je pojmenovat? Jdi podle diagramu, najdeš správné zvíře. Nezapomeň, že vše je ve 3. os. č. j. – proto měníme sloveso. Sleduj rozdíly:

I eat meat.                                         It eats meat.

I live in a hot place.                          It lives in a hot place.

I don´t swim.                                    It doesn´t swim.

2) Uč. str. 49 – Pod obrázky máš text (Read and complete) – přečti a doplň o jaké zvíře se jedná.

3) Uč. str. 49 – Dole na stránce jsou vzorové otázky. Umíme už otázku s DO - Např. Do you like apples? Protože mluvíme o zvířeti a tomu bychom přiřadili zájmeno it, mení se nám sloveso DO na DOES. Does it like apples? Krátká odpověď je Yes, it does. No, it doesn´t. Zkus s někým trénovat.

4) WB str.49 cv. 3, 4. Úkol na odevzdání.

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové žijící v okolí lidských obydlí

1) Uč. str. 60 - 61 – přečti.

2) Udělej si stručný zápis (příklad zápisu bude v galerii během úterý). Pokud chceš, doplň ho obrázky (kreslenými nebo lepenými). Úkol na odevzdání.

VLASTIVĚDA

1) Zopakuj si kapitolu Život ve středověku.

2) Udělej si zápis ke gotickému slohu – str. 32 a na str. 33 přepiš modrou pyramidu bez obrázků (může být samozřejmě i s obrázky). Úkol na odevzdání.

Příklad zápisu bude během úterý v galerii.

3) Opakuj – uč. str. 32 – otázky v červeném rámečku a str. 33 cv. a, b, c.


9. týden do 17. 5. 2020


Tento týden si ve videohovorech procvičíme zlomky, v českém jazyce nás čeká učivo o stavbě věty a v geometrii se budeme věnovat novému učivu - výpočtu obsahu obdélníku. Prosím, plňte zadané úkoly!

ČESKÝ JAZYK

Teorie - vysvětlíme si společně v úterý.

Stavba věty + přísudek a podmět - žluté rámečky učebnice str. 158 - 165.

Podívejte se na video:https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg

Úkol:

PS 52 a 53

MATEMATIKA

Úkol:

Zlomky: PS 18 a 19 - některá cvičení si vypočítáme společně

GEOMETRIE

Teorie:

Obsah obdélníku - důlelžité je naučit se vzoreček S= a. b

Učebnice strana 130.

Podívejte se na video

Úkol:

Učebnice 130/1 - do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

Zadání: Slovníček lekce 10, Uč. str. 48, PS str. 46 - 48

1) Doplň slovníček z lekce 10, nauč se slovíčka.

2) Uč. str. 48 – přečti a přiřaď.

3) Uč. str. 48 – zahraj si hru. Popiš zvíře, někdo další hádá (zkusíme online). Pozor – zvíře je pod zájmenem it – proto měníme sloveso z infinitivu eat na eats…. (např.: I eat bananas. Jím banány. A penguin eats fish. Tučňák jí ryby.)

4) WB str. 46 – 47 (vyber si cvičení k opakování), WB str. 48. Úkol na odevzdání.

Skype lekce bude v pátek od 9:00.

PŘÍRODOVĚDA

1) Znovu přečti str. 59, udělej si krátký zápis s obrázkem k pes domácí a kočka domácí. Někteří jste už udělali dopředu – vyberte si tedy jiná 2 zvířata chovaná pro radost. Úkol na odevzdání.

2) Podívej se na video a přečti zelené zetko na str. 59. Zapiš, jak může pomoct pejsek nevidomému člověku. Úkol na odevzdání.

https://www.youtube.com/watch?v=9awFAU-gwdI

3) Zjisti, kde je v okolí nejbližší útulek nebo záchranná stanice živočichů. Myslíš, že mají tato zařízení smysl? Můžeš nějak pomoci? Diskutuj s rodiči.

VLASTIVĚDA

Zadání: PS str. 16 – 17. Uč. str. 30 – 32.

1) PS str. 16 – 17 – vypracuj si cvičení (nemusí být všechna). Úkol na odevzdání. Úkol na odevzdání.

2) Život ve středověku – uč. str. 30 – 32. Přečti nebo poslechni v online učebnici. Umíš odpovědět na otázky na str. 32 v červeném rámečku?

3) Dobrovolný úkol – zopakuj si gotický sloh, vyhledej na internetu gotické hrady – zapiš je do sešitu a napiš kraj, ve kterém se nachází. Navštívil/a jsi už nějaký z nich? Odevzdej s úkolem.

4) Dobrovolný úkol – namaluj město, jak vypadalo ve středověku, dílny některých řemeslníků a vývěsní štíty.

Chválím Vítka za výtvarné zpracování iniciály. Podívat se můžete v galerii. Pokud se do toho pustíte – pošlete foto.


8. týden do 10. 5. 2020


  •  Vybírání sešitů ke kontrole: Opět Vás prosíme, přineste všechny sešity ke kontrole. Ke škole v pondělí 4. května od 8:00 do 10:00. K vyzvednutí budou připraveny ve středu 6. května od 10:00. Děkujeme. 

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

Tento týden si ve videohovorech probereme zlomky a budeme opakovat mluvnické kategorie sloves. Samostatným úkolem poté bude opakování probraného učiva při vyplňování pracovních listů.

Teorie:

Zlomky - podívejte se na video zde:  

učebnice str. 90 - 93

Úkol:

Do středy vyplnit pracovní listy, které si vyzvednete v pondělí ve škole.

Listy odevzdejte ve středu opět do školy. 

ČTENÍ

Úkol:

Čítanka strana 166 - přečti si příběh "Fotbalový zápas" a písemně odpověz na otázky v modrých rámečcích. Své odpovědi vyfoť a pošli (čítanku vám připravím ve středu k pracovním sešitům).

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte přiložené testy. Odevzdejte ve středu. Listening test si připravte na skype výuku 15.5. Dnes byla skype výuka za pátek, bylo vás málo - nevím, zda jste nezapomněli. Připomínám, že v pátek 8. 5. je svátek.

PŘÍRODOVĚDA

Vypracujte pracovní listy. Jde o úkol do pátku - vyfoťte a pošlete. Prosím odevzdejte všichni.

VLASTIVĚDA

Vypracujte pracovní listy. Jde o úkol do pátku - vyfoťte a pošlete. Prosím odevzdejte všichni.


7. týden do 3. 5. 2020


  • Úkoly, které jsou označené "k odevzdání", vypracujte, vyfoťte a vždy do pátku daného týdne zašlete vyučujícím ke kontrole na WhatsApp nebo e-mail. 
  • Vybírání sešitů ke kontrole: Opět Vás prosíme, přineste všechny sešity ke kontrole. Ke škole v pondělí 4. května od 8:00 do 10:00. K vyzvednutí budou připraveny ve středu 6. května. Děkujeme.

ČESKÝ JAZYK

Teorie:

Tento týden se budeme opět věnovat mluvnickým kategoriím sloves - konkrétně slovesnému způsobu.

Prostudujte si žlutý rámeček v učebnici na str. 146.

Video s teorií:https://www.youtube.com/watch?v=kXf_ajYadFA

Způsob rozkazovací: žlutý rámeček v učebnici na str. 148

Úkol:

PS 45/cv. 2, 46/cv. 1,2

Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

Vyplněné pracovní listy 7 a 8.

MATEMATIKA

Tento týden budeme opakovat, co už umíme:

Úkol:

PS 20

Učebnice 95/cv. 4 (do sešitu)

ANGLICKÝ JAZYK

Zadání: uč. str. 44 – přečíst, zápis do sešitu – číslo a obrázek, WB str. 44, 45/7

Popis práce:

1) Uč. str. 44 – jsou dopisy od dvou dívek. Chtějí být „penfriends“ – kamarádky na dopisování. Přečti, přelož si pro sebe. Pod dopisy jsou obrázky, které patří ke dvěma dívkám. Zapiš do sešitu jména a čísla obrázků.

Umíš odpovědět?

Where´s Hana from? Where´s Lucy from? Where are you from?

2) WB s. 44, 45/7 

Připomínám, že skype lekce výjimečně už v pondělí 27. 4. od 9:00. (V pátek je svátek).

PŘÍRODOVĚDA

Zadání: Uč. str. 58 – 59 – přečíst, zápis (viz bod. 2), PS s. 26 – 27

Popis práce:

1) Uč. str. 58 – 59 – přečti, poslechni v online učebnici.

2) Zapiš do sešitu a doplň větu - jde o začátky vět na str. 58 v učebnici, najdi je v textu a celé věty zapiš:

Zvířata chovaná pro radost

V akváriích se pěstují …. a chovají …..

V teráriích chováme …..

Do akvaterárií umisťujeme …

Ptáky chováme v …

Speciálně upravená klec …

3) PS s. 26 – 27 (úkol č. 5 dobrovolně, pokud vypracujete, pošlete fotkuJ

VLASTIVĚDA

Zadání: Uč. str. 25 – 28 – přečíst, zápis str. 29 cv. b, c

Popis práce:

1) Uč. str. 25 – 28 – přečti nebo poslechni v online učebnici

2) Vypracuj si do sešitu cv. b) a c) ze str. 29. Ve fotogalerii- zápisky najdeš fotku, jak by takový zápis mohl vypadat. Zápis můžete vypracovat podle vlastních představ. U cv. c) může být časová osa bez popisu nebo naopak s přidáním letopočtů. 

Dobrovolná práce:

3) Udatné dějiny, díly 35 – 41


6. týden do 26. 4. 2020


  • Úkoly, které jsou označené "k odevzdání", vypracujte, vyfoťte a vždy do pátku daného týdne zašlete vyučujícím ke kontrole na WhatsApp nebo e-mail.
  • Začínáme s pravidelnými videohovory - jejich rozpis najdete ve složce "Aktuálně".

ČESKÝ JAZYK

Teorie:

Tento týden budeme opakovat vzory podstatných jmen a upevňovat mluvnické kategorie sloves.

Úkol:

PS 45/1 

Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

Vyplněné pracovní listy 3, 4, 5, 6.

(Protože jsou listy nakopírované oboustraně, tak lístečky nesříhejte, jen slova vybarvěte podle vzorů)

Web -  úkol na procvičení koncovek podstatných jmen https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

MATEMATIKA

Teorie:

Pokračujeme v počítání s milionem

Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

PS - celá strana 17 + strana 16 z minulého týdne

ANGLICKÝ JAZYK 

1) V učebnici na str. 42 si projdi modrý rámeček Diary a otázky vedle něj.

2) Na str. 43 si projdi otázky a krátké odpovědi. Projdi tímto způsobem všechny aktivity v rámečku.

Např.: Do you read books in your free time? Yes, I do. No, I don´t. (Čteš ve svém volném čase knihy?)

3) Doplň slovníček k 9. lekci

4) WB s. 42 – 43 Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

Pokud nestihnete všechna cvičení, nevadí. 

5) V pátek v 9:00 se můžeme setkat přes skype. Odkaz na konverzaci dám sem na webové stránky v pátek ráno. Budeme potřebovat učebnici na str. 42 – 43. Těším se.

VLASTIVĚDA

1) V online učebnici (jako u PŘ) si můžeš poslechnout text jako čtený – zopakuj si tímto způsobem kapitolu 9. (Vlastivěda 4 – červená. Vyzkoušet → otevřít). Můžeš zde i procvičit. Pokud něco nepůjde a potřebujete s tím pomoct, ozvěte se.

2) V uč. na straně 24 odpověz na otázky ze cv. a) (ústně).

3) PS s. 14 – 15 Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

Pokud nestihnete všechna cvičení, nevadí. 

PŘÍRODOVĚDA

1) Přečti s. 56 – 57. Můžeš si poslechnout i jako mluvený text na

https://ucebnice.online/

(postup: učebnice.online → spustit učebnice online → přihlásit se pomocí e-mailu a zvoleného hesla → katalog → 4. ročník → Přírodověda 4 (s jablkem) → otevřít

2) Vypracuj si jednoduchý zápis do sešitu. Příklad zápisu najdeš v úterý ve fotogalerii. Úkol na odevdání do pátku(vyfotit a zaslat):

oprava - zrušení práce v PS


5. týden do 19. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

Tento týden se budeme věnovat opakování probraného učiva.

Úkol:

Dostali jste ode mě nakopírované pracovní listy. Tento týden si zopakujeme vše, co už víme o podstatných jménech.

Vyplňte pracovní list č. 1 a 2 - vyfoťte ho a pošlete mi ho do konce týdne ke kontrole na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na WhatsApp. 

Web - procvičujte na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm 

Procvičování pravopisu po V: 

PS 20/cv. 2,3

Čtenářský deník - ten, kdo mi deník ještě neodevzdal, prosím opět ofotit a do neděle mi poslat ke kontrole :-)

MATEMATIKA

Teorie:

Číslo milion - podívejte se na první video (Kdo chce, může si pustit všechna videa. Jsou kraťoučká):

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-4/

Prostudujte si učebnici na straně 86 a 87. Důležitá je pro nás tabulka, kde jsou zvýrazněny řády. Milion je sedmicifrené číslo. Už jsme si o něm povídali ve škole, jistě to pro vás nebude nic nového. Jste šikovní počtáři a zvládnete to.

Úkol:

V učebnici si pracujte na cvičení dle potřeby. Až si vše prostudujete, vyplňte v PS celou stranu 16. 

 

V příštím týdnu si opět zavoláme přes videohovor. Těším se. Dám vám včas vědět :-)

ANGLICKÝ JAZYK

Se sešity jste zpět dostali kopii z časopisu. Přečti komiks Easter Prank a odpověz písemně na otázky.

What is Wendy doing in picture 1?

What time do the girls meet?

What is the name of the other girl?

What does prank mean?

Write the opposite of the world boring.

6) Dobrovolný úkol: Pokus se vytvořit komiks na libovolné téma, doplň jednoduchými anglickými větami. Úkol je dlouhodobý – tzn. nemusíš ho vypracovat v tomto týdnu. Snahu určitě ohodnotím😊

7) Pracovní list My family – doplň přítomný čas průběhový, všimni si sloves v tzv. ing tvaru – zopakuj/nauč se je. Zapiš je do sešitu následujícím způsobem: run – běžet, utíkat  >> running (pokračuj dál se slovesem fly z druhé věty).

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém okolí lidských obydlí

1) Uč. str. 53 – projdi obrázek a popisy k němu, procvičuj pojmenování bez popisů.

2) Rostliny v okolí lidských obydlí – přečti, vypracuj si jednoduchý zápis do sešitu (Např.: Ovocné stromy – jabloň domácí, třešeň, atd., nezapomeň na nadpis, zeleninu rozděl a uveď vždy příklad), dobrovolně si doplň obrázky podle svého uvážení).

3) PS str. 25

4) Procvičuj

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/ZELENINA/quiz

https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/podzim-v-prirode

https://www.umimefakta.cz/cviceni-zelenina

https://www.umimefakta.cz/cviceni-stromy-a-kere

5) Zjisti a zapiš do sešitu:

Uč. str 54 – úkol sova 1 a pod ní obrazovka (Zjistěte…), sova 2, obrazovka dole na stránce, sova 3

VLASTIVĚDA

1) Napiš si do sešitu nadpis – Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat – vypracuj si do sešitu cv. b) a c) ze str. 20.

2) Přečti stranu 20 – 23, projdi si prezentaci.

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/vlada-premyslovskych-kralu/prezentace.html

3) PS – Badatelský úkol a cv. 1,2, 3 na str. 13

4) Dobrovolný úkol – vypracuj pracovní list Bruncvík, který jste dostali zpět se sešity.

5) Udatné dějiny: díly 25 – 34


4. týden do 8. 4. 2020

Připomínám: Tento týden vybíráme ke kontrole všechny sešity, přineste je ve středu od 10:00 do 12:00 do školy. Moc děkuji.

Přeji všem hezké a klidné Velikonoce :-)

Kdyby si někdo chtěl trochu lámat hlavu, posílám odkaz na velikonoční šifry :-)

https://uloz.to/file/ymacHauNzPLs/velikonocni-sifry-doc

Řešení mi opět můžete poslat mailem.

ČESKÝ JAZYK

Společně jsme zjistili, že nám dělá problém tvar minulého času.

Zopakuj si: Tvar minulého času se tvoří z příčestí činného a tvarů pomocného slovesa být (jsem, jsi, jsme, jste). Ve 2. osobě je změna u zvratných sloves: př.: smát se - smál ses, přát si - přál sis!!!

Úkol:

Procvičování minulého času: 

PS 44/cv. 16 a uč. str. 144/cv. 14 - rychlíci mohou přepsat do sešitu

Uč. str. 134/cv. 4c - přepsat do malého sešitu

Čtenářský deník - pokud už máte v deníku nový zápis, můžete ho odevzdat tuto středu s ostatními sešity. 

MATEMATIKA

Úkol:

Uč. str. 71/cv. 4 - přepsat do malého sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

1) Poslechni si 3 hádanky na následující adrese (Riddle 6, Riddle 7, Riddle 8).

http://www.anglictinaspepou.cz/2013/12/12/anglicke-hadanky-english-riddles-3/

Zapiš ke každé hádance správnou odpověď do sešitu (datum, English Riddles, 3x odpověď). Nevadí, že nerozumíš všemu, zkus přesto vybrat jednu z možností. Poslech si pusť opakovaně.

2) Opakuj a doplň, co ti nešlo.

3) Dobrovolný úkol pro nadšence:

Na této straně najdeš Anglický test pro děti 2 – je to poslechový test – zjisti, jak jsi na tom s poslechem.

https://www.english-test-online.com/cs-CZ/home

Happy Easter! :)

PŘÍRODOVĚDA

Podívej se na následující video a odpověz na otázky (písemně do sešitu - číslo otázky a odpověď).

https://www.youtube.com/watch?v=PncLLoO_C3M

1) Jak se nazývají ptáci, kterým je věnováno video?

2) Jakou barvu mají jejich vejce?

3) V korunách jakých stromů hnízdí? Je to listnatý nebo jehličnatý strom?

4) V jakém roce se tam poprvé usídlili?

5) Kdo ještě obydluje skalní sráz v zoo Praha?

6) Zjisti, čím se toto zvíře živí.

Zajímá tě více? Poslechni si číslo 130 na této webové straně.

http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/

VLASTIVĚDA 

Odpověz na hádanky do sešitu (datum, Vlastivědné hádanky, číslo otázky, odpověď).

Kdo jsem?

1. Žil jsem v 7. století a pocházel jsem z Franské říše. Byl jsem kupec a kolem roku 623 n. l. jsem se stal vládcem slovanských kmenů. Pod mým vedením odrazili Slované útok vojsk franského krále Dagoberta.

2. Byl jsem prvním historicky známým vládcem Velkomoravské říše. Porazil jsem slovenského knížete Pribinu. Mým nástupcem byl Rastislav.

3. Ovládal jsem slovanský jazyk a pocházel jsem ze Soluně v Řecku. Na Moravě jsem začal šířit křesťanství a sestavil jsem první slovanské písmo – hlaholici. Po vstupu do kláštera jsem přijal jméno Cyril.

4. Byl jsem první písemně doložený přemyslovský kníže. Vzal jsem si za ženu Ludmilu a společně jsme na Moravě přijali křest. Šířili jsme křesťanství a začali jsme zakládat kostely.

5. Mými rodiči byli Vratislav I. a Drahomíra. Byl jsem velmi vzdělaný, za což vděčím své babičce Ludmile. Byl jsem zavražděn na příkaz mého bratra Boleslava. Po smrti jsem byl prohlášen za svatého.

6. Roku 1085 jsem získal od německého císaře za pomoc ve válce královský titul (ale jen pro sebe) a stal jsem se prvním českým králem.

Nezapomeň na Udatné Dějiny, díly 22 - 24


3. týden do 3. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

Ahoj čtvrťáci, moc vás všechny zdravím,

tento týden si opět v doplňovacím cvičení procvičíme vyjmenovaná slova a nadále se budeme věnovat mluvnickým kategoriím sloves. Zkusíme kromě českého jazyka procvičit také informatiku. 😉

Úkoly:

Pracovní list - Vaším úkolem pro tento týden bude stáhnout si pracovní list: https://uloz.to/file/Ujyof1HqD3EL/domaci-priprava-4-rocnik-opak-docx. List zkuste vyplnit na počítači a vypracovaný mi ho zašlete jako přílohu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vyfocený na whatsapp. Pokud budete mít problémy s vyplněním na počítači, můžete úkoly napsat na papír, vyfotit a poslat. S odesláním poproste o pomoc rodiče.

Pracovní sešit -  strana 19/cv. 4 + stále pracujte na cvičeních z minulého týdne, pokud jste nestihli vše.

MATEMATIKA

Učebnice strana 83

V minulém týdnu jsme si zopakovali jednotky délky, nyní jsou na řadě jednotky hmotnosti. Opět máme v učebnici rámeček k prostudování a zopakování jednotek a převodů.

Úkoly:

Pracovní sešit - strana 14

Zopakujte si také písemné dělení: Pracovní sešit - strana 12/cv. 5

Dobrovolný úkol: Pokud byste chtěli počítat něco navíc, můžete pracovat v PS na stranách 8 – 11.

GEOMETRIE

Učebnice strana 137

Prostudujte si osově souměrné útvary a zopakujte osu souměrnosti.

Úkoly:

Pracovní sešit - 43/1

ANGLICKÝ JAZYK

1) Uč s. 41 – přečti komiks. Umíš odpovědět na otázky? Where are the robbers at the beginning of the story? What are they doing? What does the Professor want? When does the museum close?

2) Zopakuj si anglický čas, věnuj se procvičování – není to lehké.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time1.htm

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

3) Doplň si slovníček, vrať se k úkolům, které jsi nestihl/a.

4) Zapiš do sešitu a nakresli si obrázek (nebo vytiskni a nalep). Spoj větu s obrázkem.

I ride my bike.                                                                                

I watch TV.

I ride my horse.

I read.

I play volleyball.

I play football.

I play table tennis.

I play computer games.

Věty se nauč. What do you do in youŕ free time? (Co děláš ve volném čase?)

5) Uč s. 42 – přečti, přelož, zopakuj dny v týdnu.

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week

Opakuj slovesa

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

6) Nakladatelství Bridge Publishing House zdarma umožnilo přístup k březnovým číslům časopisů, pokud máš chuť, něco si přečti a poslechni, doporučuji RR nebo PLAY.

Pro online čtení a poslech zároveň musíš mít zřejmě otevřené dvě záložky (Časopis a Audio MP3).

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém park

1) Uč. s. 50 – projdi obrázek a popisy k němu, umíš vše pojmenovat i bez popisků? Procvičuj.

2) Uč s. 51 – 52 – přečti.

3) Zapiš následující tvrzení do sešitu. Rozhodni, zda jsou pravdivá. Pokud nejsou pravdivá, oprav je.

Plodům jírovce říkáme bukvice.

Tis červený je velmi jedovatý keř.

Zlatice prostřední má červené květy.

Violka zahradní je maceška.

Ropucha obecná se živí žížalami, pavouky a hmyzem.

Holub domácí patří mezi tažné ptáky.

Hrdlička zahradní je větší než holub.

Kos černý se živí semeny.

Samec strakapouda velkého má v týle červený příčný pruh.

Lesním ptákem, který vypadá a živí se podobně jako strakapoud, je sýkora.

Netopýr hvízdavý upadá v zimě do zimního spánku.

4) PS s. 24 cv. 1 Kartičky nevystřihuj, pouze nakresli a doplň název. Pokud máš chuť udělej si podle námětu pexeso na papír nebo čtvrtku.

PS s. 24 cv. 2

5) Dobrovolný úkol pro nadšence: Vyber si rostlinu nebo živočicha ze s. 50 a vytvoř referát – zjisti zajímavosti, nakresli obrázek.

VLASTIVĚDA

Život za vlády prvních Přemyslovců

1) Uč s. 18 – 19 – přečti, nauč se odpovědět na otázky ze s. 19 v červeném rámečku

2) PS s. 12

Opakuj, procvičuj

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_02.htm

3) Dobrovolný úkol

V učebnici na s. 18 jsi se dočetl/a, že mniši ručně psali knihy. Určitě už víš, co je to iniciála. Pokud máš chuť a možnost, vytvoř jednu stranu staré knihy podle sebe. Inspiruj se na internetu (google – iniciála – obrázky) nebo v učebnici. Navrhni a vytvoř si svoje ornamenty. Doporučuji obrázek nakreslit nejdřív tužkou, vybarvit vodovými barvami a pak obtáhnout tuší nebo permanentním fixem.


2. týden do 27. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

Teorie:

- slovesný čas - učebnice strana 142 - 143

Úkoly:

Pracovní sešit  - strana 19/cv. 4, dopracovat strany 43 a 44

Učebnice -  procvičujte podle potřeby

Web - zábavné Tetris: https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-cas-2-uroven?source=search#

Pravidelně číst - do konce března zápis o přečtené knize ve čtenářském deníku! 

MATEMATIKA

Teorie:

Učebnice strana 82

- opakování jednotek délky 

+ pokračujte v procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem

Úkoly:

Pracovní sešit - celá stana 13

Učebnice - individuální procvičování na straně 82

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm 

GEOMETRIE

- zůstává zadání z minulého týdne 

ANGLICKÝ JAZYK

1) What´s on TV? Doplň slovníček na s. 14 a nauč se slovíčka.

2) Uč. s. 38 – přečti. Ask and answer – zeptej se na otázky někoho doma.

What TV programmes do you like? Jaké TV pořady máš rád?

Do you like quizzes? Máš rád kvízy? Yes, I do. (Ano, mám). No, I don´t. (Ne, nemám).

They´re boring. Jsou nudné. They´re great. Jsou skvělé.

3) Uč. s. 40 Ask and answer – ptej se na otázky dole na stránce, odpovídej podle programu nahoře (TV guide). Najdi si někoho k rozhovoru. Pokud máte doma TV program, pracujte s ním.

4) WB 38/1,2, 38/3 – zeptej se někoho z rodiny, 40/7,8,9.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/and-dont

https://www.gamestolearnenglish.com/

PŘÍRODOVĚDA

1) Živočichové na loukách – uč. s. 48 – 49 – přečti.

2) Zapiš skupiny (žlutý nadpis) a jejich zástupce + něco o nich – vyber. Dobrovolně obrázek.

3) Vyber si zástupce z každé skupiny a napiš, co o něm víš.

4) PS s. 23

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm

VLASTIVĚDA

1) Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat – uč. s. 16 – 17 – přečti.

2) Napiš do sešitu nadpis a vypiš panovníky.

3) Co o nich víš?

4) PS s. 11.

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

 


1. týden do 20. 3. 2020


 ČESKÝ JAZYK

Teorie:

Učebnice strana 136 - 141

- opakujeme učivo o slovesech, prostudujte si hlavně teorii ve žlutých rámečcích, určujeme osobu, číslo, čas

- opakovací video: https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w

Úkoly:

Pracovní sešit  - dopracovat strany 41 a 42

Učebnice - přepsat do sešitu  142/cv. 11

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Pravidelně číst - do konce března zápis o přečtené knize ve čtenářském deníku!

 

MATEMATIKA

Teorie:

Učebnice do strany 75

- procvičujte násobení dvojciferným činitelem, důležté je také procvičování slovních úloh

Úkoly:

Pracovní sešit  - celá strana 9

Učebnice - dle potřeby si procvičujte cvičení z učebnice

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.htm

 

GEOMETRIE

Teorie:

Vráťte se k procvičování obvodu - učebnice strana 125 a 126

Úkoly:

Učebnice  - do sešitu 125/ cv. 1, 2, 3

 

ANGLICKÝ JAZYK

týden 9. – 13. 3. a 16. – 20. 3.

1) Space school – nauč se čas, podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U

2) Zopakuj dny v týdnu a nauč se předměty.

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week

3)Doplň slovníček na s. 13 a nauč se slovíčka.

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time

4) Uč. s. 34 – přečti, zeptej se na čas. What time is it? Kolik je hodin? It´s … Je…

5) Uč. s. 35 – přečti rozvrh a zapiš 5 vět (vyznačených žlutě) do sešitu.

6) Vezmi si svůj rozvrh a ptej se (ideálně ve dvojici, popros rodiče a ptej se, odpovídej – podle vzoru na s. 35.

Have we got P.E. today? Máme dnes tělocvik? (Nevadí, že nechodíš do školy, představ si, že ano). Yes, we have. No, we haven´t. 

7) Uč. s. 36 – přečti a přiřaď – zapiš věty i s písmenkem od obrázku do sešitu.

8) Uč. s. 37 – přečti, neznámá slova si najdi ve slovníku.

9) WB (pracovní sešit) s. 34 – 37.

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-skolni-predmety

 

PŘÍRODOVĚDA

týden 9. – 13. 3.

1) Ekosystém pole – zopakovat s. 38 -39, doplnit zápis (je z minulého týdne, mělo by být hotovo).

2) Živočichové našich polí – uč. s. 40 – 42 – přečti, do sešitu napiš skupinu a zástupce a k nim nějaká fakta. Můžeš si nakreslit/nalepit obrázky.

3) PS s. 20 – 21

4) Nauč se zařazovat rostliny našich polí a říct, k čemu je využíváme. Jaké znáš živočichy na polích a co o nich víš?

týden 16. – 20. 3.

1) Uč. s. 42 – odpověz na otázky (zahraj si s rodiči).

2) Rostliny na loukách – uč. s. 46 – 47 – přečti.

3) Nauč se poznat a pojmenovat luční trávy ze strany 46, byliny a léčivky ze strany 47.

4) Vyber si z každé kategorie jednu rostlinu a napiš do sešitu, co o ní víš, nakresli obrázek.

5) PS s. 22 cv. 1 (zapiš, nestříhej).

 

VLASTIVĚDA

týden 9. – 13. 3.

1) Naše nejstarší minulost v pověstech – uč. s. 11 – přečti.

2) Vyhledej a zapiš do sešitu informace o hoře Říp a rotundě tam umístěné.

3) Vyhledej si nějakou ze starých pověstí – přečti a pak vyprávěj svými slovy.

4) Uč. s. 12 – umíš odpovědět na otázky? Orientuješ se na časové ose? Opakuj. Čeká nás test na České země v pravěku.

5) PS s. 9.

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prichod-slovanu

týden 16. – 20. 3.

1) Velkomoravská říše – uč. s. 13 -14, přečti.

2) Zapiš:

Velkomoravská říše

První známý vládce byl kníže Mojmír, po něm Rastislav. Pohanské náboženství začalo nahrazovat křesťanství. Do země přichází Konstantin (Cyril) a Metoděj, aby šířili křesťanství. Vzniká první slovanské písmo – hlaholice a kněží káží ve slovanském jazyce. Na Moravě se stává knížetem Svatopluk. Po Metodějově smrti se káže opět v latině. V této době se rozvíjí řemesla a obchod. Kolem roku 906 se Velkomoravská říše rozpadá.

3) PS s. 10.

4) Umíš odpovědět na otázky ze s. 14 (červený rámeček) a ze s 15? Orientuješ se na časové ose? Opakuj.

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_03.htm

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily

(díly 12 – 21)

Vytisknout E-mail