4. ročník

Učivo do 6. 3. pro nemocné žáky

Český jazyk:

Celkové opakování skloňování podstatných jmen

Uč. do strany 128

PS dodělat do strany 36

V příštím týdnu počítejte s opakovacím diktátem.

V úterý nás čeká školní kolo recitační soutěže, děti dostaly na naučení básničky.  Kdo nedostal, vyberte si na naučení jakoukoliv básničku, která se vám líbí.

Matematika:

Nové učivo - násobení dvojciferným činitelem

Uč. do strany 73

PS dodělat do strany 7

Vytisknout E-mail