4. ročník

Učivo v týdnu do 31. 1. 2020

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského

- procvičujte v učebnici do strany 116

- v pracovním sešitě dopracujte vše do strany 33

- DÚ učebnice 116/cv. 3a

 

Odevzdat zápis ve čenářském deníku.

 

Matematika

Početní operace čísel větších než 10 000

- procvičujte v učebnici do strany 61

- v pracovní sešitě procvičujte do strany 29

 

Geometrie

Obvod trojúhelníku a čtverce

- v pracovním sešitě dopracujte strany 46 a 47

 

Vytisknout E-mail