4. ročník

Pololetní písemné opakování

30.5. Pololetní písemná práce z Čj

- vyjm. slova, slovní druhy,

- podst. jména (pád, číslo, rod, vzor)

- slovesa (osoba, číslo, čas, způsob)

- koncovky podst. jmen

- podmět, přísudek

- shoda podmětu s přísudkem

- souvětí - vzorec

1.6. Pololetní písemná práce z M

- pamětné i písemné +, -, ., :

-  slovní úloha

- zápis zlomků

- zaokrouhlování

- převody jednotek

- geometrie, rýsování + výpočet obvod a obsah

(trojúhelník nebo čtverec)

Vytisknout E-mail