4. ročník

Učivo v termínu do 31. 10. 2017

Napsal(a) Kateřina Píchová dne . V kategorii 4. ročník

Český jazyk

PS do stany 9

UČ  do strany 32

Ve středu 25. 10. - malý testík na přepony, předložky a přípony

Čtení

DOPORUČUJI PRAVIDELNÉ HLASITÉ ČTENÍ - dbejte na porozumění čtenému textu

Matematika

PS do strany 16

UČ do strany 35

V pracovních sešitech nepracujte dopředu, je možné doma docvičovat v jakýchkoliv cvičeních zpětně.

Úkoly na prázdniny

Český jazyk: pracovní list - Halloween + opakování předložky, předpony, přípony a vyjmenovaná slova

Matematika: PS 16/ cv. 3

Vytisknout