4. ročník

Učivo v týdnu 2. 10. -6. 10.

Český jazyk

Nová látka - stavba slova

PS do strany 8

UČ - do strany 20

Čtení

PRAVIDELNĚ ČTĚTE - dbejte na porozumění čtenému textu

V pátek si žáci přinesou do školy půjčené knihy s podepsanými záložkami.

Matematika

UČ do strany 26

PS do strany 11

V pracovních sešitech nepracujte dopředu, je možné doma docvičovat v jakýchkoliv cvičeních zpětně.

Vytisknout E-mail