4. ročník

5. - 9. 6. (Aj, Vl, Př)

Rozsah učiva

Anglický jazyk

Then and now – procvičování použití minulého času. Uč. s. 54 – 55, 62. číslovky. PS s. 54 – 55.

Popis zvířat – kvíz.

Přírodověda

Prezentace referátů, závěrečné opakování. PS s. 33 – 37, uč. s. 72 – 74 (strany se mohou lišit, nadpis je„Závěrečné opakování“) - toto bude obsah závěrečného testu.

Vlastivěda

Závěrečné opakování a test. 1. díl učebnice a PS (žáci budou nosit na hodiny tento díl). PS s. v našem kraji.

 

Vytisknout E-mail