3. ročník

images/headers/3tr.png

14. - 16. 11. (Aj)

Rozsah učiva

Anglický jazyk

Review A - uč. s. 19, PS s. 19 - opakování probraného učiva. Ve středu 23. 11. budeme psát Reading, writing and listening test 1 (z doposud probrané látky).

 

 

Vytisknout E-mail

Úkoly na prázdniny

3. ročník

ČJ - čtení 

Písanka - dodělat do str. 9

Čítanka -str. 20 - 23

ČJ - mluvnice

Učebnice - možnost procvičování (Základní skladební dvojice)

Pracovní sešit - postupně dodělávat cvičení do strany 13, které žáci nesplnili během hodin

                         Není nutno udělat vše.

M

Pracovní sešit - postupně dodělávat cvičení do strany 20, které žáci nesplnili během hodin

                         Není nutno udělat vše.

Učebnice - opakování násobilky (2 - 8)

 

Vytisknout E-mail

Další články...