3. ročník

Rozsah učiva na dobu uzavření školy

Níže uvedený rozsah učiva pro domácí přípravu je závazný a je třeba k jeho plnění přistupovat zodpovědně. Rozplánování učiva a jeho studia je nezbytné. Po návratu do školy budou žáci prověřováni, abychom zjistili úroveň jeho zvládnutí. V případě potřeby vysvětlení či upřesnění nepochopeného učiva můžete kontaktovat učitele jednotlivých předmětů.

Čj, M - Kateřina Píchová, 777 879 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prv, Aj - Hana Kovaříková, mob. 728110101, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


4. týden do 8. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

1) Poslechni si 3 hádanky na následující adrese (Riddle 6, Riddle 7, Riddle 8).

http://www.anglictinaspepou.cz/2013/12/12/anglicke-hadanky-english-riddles-3/

Zapiš ke každé hádance správnou odpověď do sešitu (datum, English Riddles, 3x odpověď). Nevadí, že nerozumíš všemu, zkus přesto vybrat jednu z možností. Poslech si pusť opakovaně.

2) Opakuj a doplň, co ti nešlo.

3) Dobrovolný úkol pro nadšence:

Na této straně najdeš Anglický test pro děti 2 – je to poslechový test – zjisti, jak jsi na tom s poslechem.

https://www.english-test-online.com/cs-CZ/home

Happy Easter! :)

PRVOUKA

Podívej se na následující video a odpověz na otázky (písemně do sešitu - číslo otázky, odpověď).

https://www.youtube.com/watch?v=PncLLoO_C3M

1) Jak se nazývají ptáci, kterým je věnováno video?

2) Jakou barvu mají jejich vejce?

3) V korunách jakých stromů hnízdí? Je to listnatý nebo jehličnatý strom?

4) V jakém roce se tam poprvé usídlili?

5) Kdo ještě obydluje skalní sráz v zoo Praha?

6) Zjisti, čím se toto zvíře živí.

Zajímá tě více? Poslechni si číslo 130 na této webové straně.

http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/


3. týden do 3. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

Ahoj třeťáci, moc vás všechny zdravím,

tento týden bude naším úkolem naučit se řadu vyjmenovaných slov po V. Pracujte tak, jak jsme zvyklí ze školy. Nejprve si vyjmenovaná slova přečtěte a projděte si jejich významy. Pracujte s učebnicí, kde si prohlédněte obrázky v lupě – nedělejte všechna slova najednou, nechte si na každý den cca tři. Vždy si pečlivě ta tři slova prostudujte (+ můžete i slova příbuzná) a poté se slovy pracujte v pracovním sešitě.

Teorie:

Učebnice strany 86 – 91

Opět jsou pro nás velice důležité modré rámečky, kde musíte věnovat pozornost dvojicím slov, která stejně slyšíme, avšak jinak píšeme – výška/vížka, vyje/vije apod.

Úkoly:

Web - tato cvičení si projděte, pomohou vám lépe pochopit významy slov:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/knihaV.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

Pracovní sešit - 58/2,3; 59/1,3; 60/1,4; 61/1,2

Dobrovolný úkol:

Až budete umět řadu vyjmenovaných slov zpaměti, můžete poprosit rodiče, aby vás natočili, jak je umíte odříkat, a můžete mi video poslat (na e-mail, messenger nebo whatsapp). Budu se na videa moc těšit a ráda vás uvidím 😊

A můžete si také "zarapovat"😉: https://www.youtube.com/watch?v=EDam7-BwvNs&list=PLP-IuTeHTvTuHLlkqeN-JGEwa5SYQy47o&index=4

MATEMATIKA

Učebnice strana 78

- opět si vždy nejprve prostudujte barevný rámeček a ukazujte si na číselné ose. 

Úkoly:

Pracovní sešit  - strana 21

Učebnice - do malého sešitu vypracujte na str. 78/cv. 1 a 3

GEOMETRIE

Tento týden nás čeká nové učivo i v geometrii - kruh a kružnice.

Teorie:

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY

Učebnice - strany 126 a 127

Úkoly:

Pracovní sešit - strana 41

ANGLICKÝ JAZYK

Uč. s. 45 – 47, WB s. 45 – 47

1) Uč. s. 45 – komix, přečti, umíš odpovědět na tyto otázky?

What´s the clown´s name? Where is Wibble? What is on the police officer´s face in picture 5?

Čeká nás opakování z lekce 7 – 9.

2) Uč. s. 46, přejdi na druhé cvičení „Read and choose“ – přečti si červeně zapsané otázky a černě zapsané odpovědi, vyber správný obrázek a, b nebo c. Zapiš do sešitu (datum zápisu, strana v učebnici a číslo otázky s písmenkem, které jsi vybral/a).

3) Uč. s. 47 – Play the game – ke hře budeš někoho potřebovat (1-5 hráčů).

Prohlédni si klíč nahoře vpravo – rozumíš všemu? (Say and do – řekni a udělej, Whose__(e.g. hat)__is this? Čí_____(např. klobouk) to je? Have you got _____(e.g. a dog)? Máš (např. psa)? What´s this? Co je toto? Do you like ____(e.g.fish)? Máš rád/a (např. ryby)?

Každý hráč si vybere 1 sloupec a pomocí figurek vyznačí svoji pozici.

Cílem hry je projít dolů celý sloupec a správně splnit instrukce pro daný obrázek.

Po správném provedení úkolu se hráč posune o 1 pole, pokud úkol neprovede správně, zůstává 1 kolo na místě.

Vyhrává ten, který projde sloupcem nejrychleji.

4)WB s. 45

5) WB s. 46 – 47 – vyber si cvičení, která chceš zopakovat, pracuj podle svého tempa.

6) Zazpívej si

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

7) Procvič sloveso to have

https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got

8) Procvičuj, co potřebuješ

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/a3-trida-chit-chat-1/

9) Nakladatelství Bridge Publishing House zdarma umožnilo přístup k březnovým číslům časopisů, pokud máš chuť, něco si přečti a poslechni, doporučuji RR nebo PLAY.

Pro online čtení a poslech zároveň musíš mít zřejmě otevřené dvě záložky (Časopis a Audio MP3).

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/

PRVOUKA

1) Uč s. 53 – žlutý rámeček, přečti ptačí rok.

Videa a náměty k procvičování (dobrovolné).

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8                  

2) Uč s. 54 – přečti jarní a letní dopisy, k dopisům namaluj buď do sešitu nebo na papír (čtvrtku) obrázek – sám/a si vyber, co na obrázku bude.

3) PS s 49 – Opakování

4) Procvič, co ti nešlo, dokonči práci, co jsi nestihl/a.

5) Dobrovolný úkol pro rychlíky: Vyber si jednoho živočicha a sestav pro něj kalendář podobně jako na straně 53 Ptačí rok – nebo podle sebe. Využij encyklopedie, které máte doma nebo hledej na internetu.


2. týden do 27. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

Učebnice do strany 94

- tento týden si dejte takový opakovací, projděte si znovu všechna vyjmenovaná slova, která jsme se naučili (B, L, M, P, S, Z). Znovu si je všechna odříkejte, můžete si s rodiči zahrát hru "Myslím si slovo" - např. Myslím si vyjmenované slovo po P, je to savec, který létá... Co je to? 

Úkoly:

Pracovní sešit  - rozsah platí z minulého týdne (přeskočili jsme vyjmenovaná slova po V)

Učebnice - libovolně trénujte podle potřeby

Písanka 2 - strana 4 - dbejte na úpravu

Web - procvičte si slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po Z v tomto cvičení:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/kat/sibeniceZ2.html

MATEMATIKA

Učebnice do strany 77

- vždy si prostudujte barevný rámeček v horní části stránky, u každého příkladu je opět číselná osa pro lepší orientaci, ukazujte si prstem. 

Při odčítání přes základ deset jsou důležité rozklady - nejprve odečtou do celé stovky a poté zbytek -

př.: 106 - 8 = (číslo osm rozdělí na 6 a 2) = 106 - 6 - 2 = 100 - 2 = 98

       208 - 9 = (devítku rozdělí na 8 a 1) = 208 - 8 - 1 = 200 - 1 = 199

Úkoly:

Pracovní sešit  - celá strana 20

Učebnice - dle potřeby si procvičujte cvičení z učebnice

Web - pexeso na násobilku: https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-2-uroven/241

GEOMETRIE

Teorie:

- stejná jako z minulého týdne

Úkoly:

- můžete si udělat v PS 47/cv. 3

ANGLICKÝ JAZYK

1) Bug café – uč. s. 42 – nauč se slovíčka, podívej se na obrázky broučků – co si chtějí objednat? Jak to řekneš? Např. Sausages and potatoes please.

2) Doplň slovníček na s. 12 a nauč se slovíčka.

3) Podívej se na seznam na straně 42 (dole na stránce) – napiš do sešitu, co máš rád a nemáš.

Např. I like pizza. Mám rád pizzu. I don´t like chicken. Nemám rád kuře.

4) Doplň WB na s. 42/cv. 1,2, 43, 4.

5) Uč. s. 44 – přečti si o Marii a Arnoldovi. Přepiš tabulku do sešitu a doplň jí čísly (obrázky nad tabulkou mají svá čísla). Doplň podle toho, co jsi se dozvěděl/a v článku.

6) WB 44/5, 44/6 – zeptej se někoho ze své rodiny.

Zazpívej si:

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-food-1-uroven?source=search

PRVOUKA

1) Uč. s. 50 – přečti.

2) Zapiš do sešitu:

Dělení živočichů podle přijímané potravy

  • Býložravci – koza, kráva
  • Masožravci (hmyzožravci) – vlk, kočka, krtek
  • Všežravci – liška, kachna

Nauč se dělit živočichy do skupin, udej příklad.

3) PS s. 45.

4) Živočichové a člověk – uč. s. 52 – přečti.

5) Jakého máš nebo bys chtěl/a domácího mazlíčka? Nakresli ho do sešitu – co už o něm víš? Napiš.

6) PS s. 46 – 48.

 


1. týden do 20. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

Teorie:

Učebnice strana 93 - 94

- naučte se řadu vyjmenovaných slov po Z, procvičujte významy slov - obrázky v učebnici, slova příbuzná

- vyjmenovaná slova po V jsme prozatím přeskočili

Úkoly:

Pracovní sešit  - celá strana 62

Učebnice - přepsat do sešitu 94/cv. 5

Písanka 2 - strana 5

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

Pravidelně číst - do konce března zápis o přečtené knize ve čtenářském deníku

MATEMATIKA

Teorie:

Učebnice do strany 76

- vždy si prostudujte barevný rámeček v horní části stránky, u každého příkladu je číselná osa pro lepší orientaci, ukazujte si prstem

Úkoly:

Pracovní sešit  - celá strana 19, str. 20/cv. 1

Učebnice - dle potřeby si procvičujte cvičení z učebnice

Web - procvičte si látku v tomto cvičení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=27.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+1&topic=08.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+%3F-7%3D400%2C+407-%3F%3D400#selid

GEOMETRIE

Teorie:

Učebnice strana 134

Úkoly:

Pracovní sešit  - 47/cv. 1

ANGLICKÝ JAZYK

týden 9. – 13. 3. a 16. – 20. 3.

1) Superstar clothes – uč. s. 38 – píseň, přečti si, znáš všechna slova?

2) Uč. s. 39 – Rozhovor, přečti, nauč se, zkus si s někým doma.

3) Uč. s. 39 – Play the game – potřebuješ někoho do dvojice, vyber si řadu s oblečením (svisle, vodorovně), pomocí otázek vpravo druhý hádá tvou řadu.

4) Doplň slovníček na s. 11 a nauč se slovíčka.

5) Uč. s. 40 – přečti.

Whose hat is this? Čí je to klobouk? It´s the pirate´s hat. To je pirátův klobouk.

Zkus se ptát na věci doma. Např. Čí je to bunda? To je tátova bunda. Whose jacket is this? It´s dad´s jacket.

https://www.youtube.com/watch?v=XpHWSqkuij4

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes

6) Uč. s. 41 – přečti.

7) WB (pracovní sešit) s. 38 – 41.

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/159-put-on-your-clothes-oblekni-se/

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-clothing-1-uroven?source=explicitExercise

PRVOUKA

týden 9. – 13. 3.

1) Uč. s. 43 květy – přečti, popiš části květu.

2) Uč. s. 44 – přečti. Z čeho se vyvinou plody? Jak vyroste nová rostlina? Rozděl plody dužnaté a suché.

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm

3) Uč. s. 45 Houby – přečti, vyjmenuj jedlé, nejedlé a jedovaté – od každé skupiny nakresli 1 příklad do sešitu.

4) PS do s. 42.

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby

týden 16. – 20. 3.

1) Živočichové – uč. s. 46 – 47 – přečti. Vypiš do sešitu společné znaky (modré nadpisy) a nauč se je.

2) Vnitřní a vnější stavba těl živočichů – uč. s. 48 – 49 – přečti.

3) Zapiš do sešitu:

Živočichové se liší stavbou těla.

  • Obratlovci – mají kostru a páteř z obratlů. Jsou to: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
  • Bezobratlí – nemají kostru složenou z kostí ani páteř. Patří sem zejména hmyz.

Pokud chceš, nakresli si ke každé skupině obrázek.

4) Na s. 48 projdi obrázky, nauč se popsat těla živočichů.

5) Na s. 49 prozkoumej rozdíly.

6) Uč. s. 50 – přečti. Rozděl živočichy do skupin a vyjmenuj zástupce. Co víš o hmyzu?

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

7) PS s. 43 – 44 – nevystřihuj, dokresli.

Vytisknout E-mail