Dokumenty

Informace k Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku základní školy

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali i s Vašimi dětmi k zápisu do 1. tříd ZŠ.

Zápis se uskuteční ve středu 3. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.

Pro školní rok 2019/2020 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.
Pokud se ze závažných důvodů nemůžete v daném termínu zápisu zúčastnit, dohodněte si předem telefonicky (603 572 293) jiný termín.

Povinná školní docházka se týká všech státních občanů ČR i občanů jiného členského státu EU, kteří na území ČR žijí déle než 90 dnů.
Povinná školní docházka se také vztahuje na cizince, kteří mají právo pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

K zápisu potřebujete:

  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • dokumenty  potřebné k zápisu Vašeho dítěte obdržíte k vyplnění přímo ve škole  

Podle novely školského zákona č.561/2004 sb. nebude automaticky zasíláno rozhodnutí o přijetí, ale přijetí bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí (evidenční čísla) na vchodových

    dveřích školy

  • na webových stránkách školy www.zsrozvadov.cz

Seznam bude zveřejněn od 5. 4. 2019 po dobu nejméně 15 dnů.

V tomto seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo Vám bude oznámeno v den zápisu.
Písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 10. 4. 2019.

Vytisknout E-mail