2. ročník

Rozsah učiva na dobu UZAVŘENÍ ŠKOLY

Níže uvedený rozsah učiva pro domácí přípravu je závazný a je třeba k jeho plnění přistupovat zodpovědně. Rozplánování učiva a jeho studia je nezbytné. Po návratu do školy budou žáci prověřováni, abychom zjistili úroveň jeho zvládnutí. V případě potřeby vysvětlení či upřesnění nepochopeného učiva můžete kontaktovat učitele jednotlivých předmětů.

Čj a M - Mgr. Renata Kozlerová, mob. 603572293

Prv - Pavlína Koleňáková , mob. 607284196

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro domácí přípravu můžete využít úkoly např. na internetových stránkách.

Např. na adresách: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida (i další předměty)

Nově budete moci sledovat v televizi vzdělávací pořady připravované pro žáky (ČT2).

Neplňte úkoly rodiče za děti. Nejde o množství vyplněných cvičení, ale o jejich porozumění žákem.

Jak pracovat se zadaným učivem:

Pracujte postupně od nejlehčího k těžšímu učivu.

V Čj vždy použijte nejprve učebnici, a pak teprve procvičujte v pracovním sešitě.

Každé učivo, kterému nerozumíte, označte a pokud jej nezvládnete, kontaktujte mne.

Děti ať využijí pracovní postupy tak, jak jsou zvyklé ze školy.

Učit se dá i venku při hrách s kamarády.

Společně to vše zvládneme!

NEBOJTE SE OZVAT A POŽÁDAT O POMOC.

 

Učivo na období od 9. 3. do 13. 3. (zadáno v samostatném článku) 

Prv - Orientace v čase ( PS do str.57 ) - obr. ze str.55 nalepí na papír. 

___________________________________________________________________________________

Učivo na období od 16. 3. do 20. 3.

 Čj - učebnice do str. 70

        se cvičeními můžete pracovat ústně, písemně do sešitu nebo je můžete

        doplňovat přes průsvitnou folii

        velkou pozornost věnujte žlutým rámečkům s vykřičníkem - naučte se

        je  poctivě

        do sešitu vypracujte cv. 3 str. 65; cv. 1 str. 67; cv. 3 str. 70

        str. 68 - vyzkoušejte si i popis osoby

      - pracovní sešit do str. 54 - KONEC i. DÍLU ( příště už II. díl)

      - písanka - procvičujte a plňte úkoly podle uvážení

                         II. díl předám dle individuální dohody (dopoledne jsem ve

                         škole)

      - čtení je důležitou součástí, nazapomínejte číst (cokoli) a vyprávět si o 

        obsahu s rodiči, kamarády .... 

M do str. 15

        pozor na rozklad a str. 12 - pracujte podle vzoru (žluté rámečky jsou

        vždy do 10)

        používejte pro názornost předměty (fazolky, pastelky, knoflíky atd. )

        rozkládejte si čísla i u ostatních příkladů na str. 13,  15

     - geometrie - str. 74, nutné opakování jednotek délky ze  str. 73 

 Prv - Na jaře ( PS str.58 )

____________________________________________________________________________________

Učivo na období od 23. 3.  do  27. 3. 

 Čj - učebnice do str. 75

        se cvičeními můžete pracovat ústně, písemně do sešitu nebo je můžete

        doplňovat přes průsvitnou folii

        velkou pozornost věnujte žlutým rámečkům s vykřičníkem - naučte se

        je  poctivě

      do sešitu vypracujte cv. 5 str. 72; cv. 6 str. 72; cv. 2 str. 75

        k procvičování souhlásek využijte průsvitné tabulky - vždy si řekněte jiný

        tvar doplňovaného slova - takový, abychom jasně slyšeli správnou

        souhlásku (kos bez kosa) nebo (taška hodně tašek)

      - pracovní sešit do str. 7 (není nutné vyplnit naprosto vše - kontrola je

        však nutná)

      - písanka - procvičujte a plňte úkoly podle uvážení  (II. díl)                     

      - čtení je důležitou součástí, nazapomínejte číst (cokoli) a vyprávět si o 

        obsahu s rodiči, kamarády .... 

M do str. 20

        využívejte rozklad čísel  (desítky, jednotky) a kombinujte si postup při

        výpočtu tak, jak potřebujete

        pohrajte si se slovními úlohami a v klidu si je znázorněte a vyhledávejte

        důležité informace ze zadání

        str. 19 cv. 6 - zkratku pro centimetry píšeme psace malými písmeny 

        str. 20 cv. 7 - příklady se závorkami počítáme vždy z levé strany na

        pravou, a to tak, že část příkladu vypočítáme nebo případně opíšeme a

        pokračujeme dál

        používejte pro názornost předměty (fazolky, pastelky, knoflíky atd. )

        PEČLIVĚ ČTĚTE ZADÁNÍ A PŘEMÝŠLEJTE NAD NIMI!        

     - geometrie - str. 75, nutné opakování jednotek délky ze  str. 73 

                             jednotky délky píšeme psace a malými písmeny 

 Prv -  Rostliny na jaře ( PS str.59 )

Nutná práce s učebnicí - dole v prac.sešitě je vždy odkaz.

Procvičovat učivo můžete také na : www.rysava.websnadno.cz, Luštěnky/ Domů. Při pobytu venku si všímejte přírody kolem vás.

___________________________________________________________________________________

Učivo na období od 30. 3.  do  3. 4. 

Čj - učebnice do str. 78

        se cvičeními můžete pracovat ústně, písemně do sešitu nebo je můžete

        doplňovat přes průsvitnou folii

        velkou pozornost věnujte žlutým rámečkům s vykřičníkem - naučte se

        je  poctivě (str. 77)

        do sešitu vypracujte cv. 3 str. 78

        k procvičování souhlásek využijte průsvitné tabulky - vždy si řekněte jiný

        tvar doplňovaného slova - takový, abychom jasně slyšeli správnou

        souhlásku (kos bez kosa) nebo (taška hodně tašek)

        pozor na tvary slov - sloves (vrať - vrátit)

      - pracovní sešit do str. 10 (není nutné vyplnit naprosto vše - kontrola je

        však nutná)

        Užijte si rébusy a hádanky!

      - písanka - procvičujte a plňte úkoly podle uvážení  (II. díl)                     

      - čtení je důležitou součástí, nazapomínejte číst (cokoli) a vyprávět si o 

        obsahu s rodiči, kamarády .... 

Pracovní sešit - I. díl můžete společně s písankou I. díl odevzdat ke kontrole do poštovní schránky školy.

M do str. 24

Pokud jste zvládli str. 20, mělo by se dařit i v dalších úkolech a úlohách. Čeká vás odčítání s přechodem přes základ 10. Nespěchejte, pozorně si všímejte uvedených vzorů - rozkladů! Využijte i číselné osy, kterou máte v učebnici například na str. 23.

        postupujte při výpočtu tak, jak vám to vyhovuje

        pohrajte si se slovními úlohami a v klidu si je znázorněte a vyhledávejte

        důležité informace ze zadání

        používejte pro názornost předměty (fazolky, pastelky, knoflíky atd. )

        PEČLIVĚ ČTĚTE ZADÁNÍ A PŘEMÝŠLEJTE NAD NIMI! 

         Vraťte se na str. 16 cv. 5 a 6 . Jistě jste přemýšlely, jak napsat tři     

        možnosti řešení. Napadlo někoho z vás napsat příklad např. takto?

        52  <  53, 60, 99

        Terezka může mít v knihovně 53, 60 i 99 knih.   

        45 > 44, 40, 25

        Jiřinina kniha může mít 44, 40 i 25 stránek.  

 - geometrie - str. 76 - měřte pečlivě

Prv - Hospodářská zvířata ( PS 60,61)

          Popovídejte s dětmi o tom, jak v dávných dobách žila všechna zvířata volně v přírodě.Některá si lidé přivedli ke svým obydlím, ochočili si je, krmili, starali se o ně, protože tato zvířata jim přinášela užitek - maso, kůži, mléko, vlnu. Některá zvířata pomáhala lidem při práci - kůň, kráva,některá např.k doručování zpráv - poštovní holub.

     -     pojmenování hospod. zvířat - samec, samice, mládě

     -     význam chovu hospod. zvířat - užitek

     -     podmínky chovu - příbytek, strava......

Prosím, seznamte děti s významem slov salaš, kravín, vepřín, hřebčín, chlév, kurník, holubník, králíkárna... 

Můžete nakreslit obrázek nějaké zvířecí rodinky, spolu s rodiči zazpívat písničku Když jsem já sloužil...

Využijte možnost pracovat s učebnicemi online https://ucebnice.online/

Práci znáte z vyučování ve škole. 

___________________________________________________________________________________ 

Angličtina hrou – procvičte pomocí písniček, říkanek, popř. online procvičování podle svého uvážení a zájmu. Téma na měsíc březen je My body – Moje tělo. Slovní zásoba: hlava, oko, oči, nos, pusa, ucho, uši, krk, ramena, kolena, prsty na nohou, prsty na rukou – head, eye, eyes, nose, mouth, ear, ears, neck, shoulders, toes, fingers.

Popiš své tělo – Např. I have got 10 fingers and 10 toes. Mám 10 prstů na rukou a 10 na nohou.

Zopakuj číslovky a barvy, zvířata.

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

http://www.english-time.eu/englishtime-index.html

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso

Hana Kovaříková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Téma na měsíc duben je Easter - Velikonoce.

Podívej se: https://www.youtube.com/watch?v=Pcaoe3520YA

                   https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4

Nauč se slovíčka: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

Zazpívej a zatanči si: https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

                                    https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE

Pokud máš možnost a chuť, vytiskni si některý z pracovních listů. Najdeš na google – po zadání Easter worksheet – obrázky.

https://www.google.com/search?q=easter+worksheet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibtZWSgsfoAhWfVhUIHXneCyEQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=937

Vytisknout E-mail