2. ročník

Úkoly pro nemocné žáky

Český jazyk:

- procvičovat podstatná jména a slovesa (učebnice str. 90 - 93)

- možné dodělat PS do strany 24

- Dú: PS 24/cv. 3

Psaní:

- možné dodělat vše do strany 23

- Dú: str. 23

Matematika:

- procvičujeme násobilku 1 - 4

- slovní úlohy několikrát více/méně

- Dú: str. 58/cv. 8

 

Vytisknout E-mail