2. ročník

Rozsah učiva do 17. 3. 2019

ČJ 

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Učebnice do strany 78

Kromě párových souhlásek, stále procvičujeme souhlásky tvrdé a měkké. Doporučuji každý den hlasitě číst a vyprávět o textu. 

Písanka do strany 8

M

PS do strany 32

Upevňujeme početní operace do 100, zaměřte se na slovní úlohy. Nové učivo - hodiny.

Příští týden nás čeká matematický Klokan, tak pilně trénujte :-)

Geometrie

Měření a rýsování úseček. PS strany 76 - 77

Vytisknout E-mail