2. ročník

Učivo v týdnu do 10. 3. 2019

ČJ 

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Učebnice do strany 78

PS do strany 9

Stále procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky. Doporučuji každý den hlasitě číst a vyprávět o textu.

Písanka do strany 6

M

PS do strany 28

Upevňujeme početní operace do 100, zaměřte se na slovní úlohy. Nové učivo - hodiny.

Geometrie

Měření a rýsování úseček. PS strany 74, 75.

Vytisknout E-mail