1. ročník

Rozsah učiva na dobu UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Níže uvedený rozsah učiva pro domácí přípravu je závazný a je třeba k jeho plnění přistupovat zodpovědně. Rozplánování učiva a jeho studia je nezbytné. Po návratu do školy budou žáci prověřováni, abychom zjistili úroveň jeho zvládnutí. V případě potřeby vysvětlení či upřesnění nepochopeného učiva můžete kontaktovat učitele jednotlivých předmětů.

Čj a M - Mgr. Renata Kozlerová, mob. 603572293

Pr - Pavlína Koleňáková, mob. 607284196

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro domácí přípravu můžete využít úkoly např. na internetových stránkách.

Např. na adresách: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida (a další předměty)

Nově budete moci sledovat v televizi vzdělávací pořady připravované pro žáky (ČT2).

Neplňte úkoly za děti. Nejde o množství vyplněných cvičení, ale o jejich porozumění žákem.

Jak pracovat se zadaným učivem:

Pracujte postupně od nejlehčího k těžšímu učivu.

Každé učivo, kterému nerozumíte, označte a pokud jej nezvládnete, kontaktujte mne.

Děti ať využijí pracovní postupy tak, jak jsou zvyklé ze školy.

  ve slabikáři se řiďte dle instrukcí pod čarou, při seznamování se s novým písmenkem je třeba posloupnost dodržet, hodně si s písmenky hrát, vyhledávat je, vymýšlet slova s daným písmenkem (začátek i konec slova), využijte stříhaná písmenka na skládání slabik a slov, po důkladném procvičení teprve čtěte uvedené texty a pro zjištění porozumění čteného textu plňte zadané úkoly, vhodné je popisování obrázků (celou větou) 

Každodenní čtení je opravdu důležité. Čtení pohádek a příběhů rodiči se meze nekladou. Když ověříte, že děti textu rozumí (otázky, vyprávění), bude to to nejlepší, co můžete udělat.

  v písance opět postupujte dle předtištěných písmen, slabik a slov, po        rozcvičení ruky je důležitý úchop pera a správné sezení, nejprve nacvičte úkol na tabulkce (ze školy), potom obtáhnětě v písence zadaný úkol a pokračujte lehce v psaní  s mírným náklonem 

  v matematice se řiďte zadáním, nepřeskakujte  úkoly, snažte se procvičovat cvičení, která dětem moc nejdou, používejte k počítání různé předměty pro představivost (knoflíky, pastelky, fazole apod.), můžete procvičovat i pamětné počítání a prací se slovními úlohami si zpříjemněte učení formou vymýšlení si hádanek , různých vtipných situací, postav atd. 

Učit se dá i venku při hrách s kamarády.

Společně to vše zvládneme!

NEBOJTE SE OZVAT A POŽÁDAT O POMOC.

 

Učivo na období od 9. 3. do 13. 3. (zadáno v samostatném článku) 

Prv.  Rok, roční doby, měsíce, dny v týdnu, orientace v čase ( PS str.54                     - 61 ) - doplnit. Většinu máme, ale někteří byli nemocní a nemají.

 

___________________________________________________________________________________

Učivo na období od 16. 3. do 20. 3.

Čj - Slabikář do str. 60

       nové písmenko vždy vybarvěte v barevné abecedě

       str. 56 - doplnění slov > v druhém řádku vznikají jiná slova,

       str. 57, 59 > sloupec slov určení pro skládání z písmenek,

       nezapomeňte na vytleskávání slabik a čtení psacího textu

       str. 60 > vybarvování b, d, p > v každém řádku jen dané písmeno

     - Písanka do str. 10 - velký pozor na spojování (napojování), tiskací písmo

        se přepisuje psace a dolní řádek poslouží k procvičení nejméně

        podařeného písmene

M - do str. 17

       str. 14 cv. 1 - 2 příkl. na +, 2 příkl. na - (jen z uvedených třech číšel)

       str. 14 cv. 4 - pozor rozmyslet - důsledně a podle podtrhovátka  

       str. 15 - používejte otázku "A kolik je...?" cv. 3 např. 4 a kolik je 8?

       str. 16 cv. 2 - OSA - pohyb na ose při sčítání a odčítání je odlišný -

                              pozorně sledujte PŘÍKLADY uvedené u cvičení

       str. 17 cv. 2, 10 - nejprve počítám se dvěma čísly a přidám třetí (možné i

                                    v libovolném pořadí, podle toho, jak to komu vyhovuje)

Pr -  Jaro je tady ( PS str.46 )    

________________________________________________________________________________

Učivo na období od 23. 3.  do  27. 3. 

Čj - Slabikář do str. 67

       pracujte postupně - s důrazem na první stránku daného písmenka 

       (vybarvování střídejte s ostatními aktivitami)

       využijte "barevnou abecedu" a hlavně stříhaná písmenaka ke skládání

       slabik a slov

       str. 63, 65 sloupec slov určení pro skládání z písmenek,

       nezapomeňte na vytleskávání slabik a čtení psacího textu

       str. 61 a 66 si můžete ponechat aktuálně na Velikonoce

     - Písanka do str. 16 - nezapomeňte na obtahování předtištěného

        písmene, slabiky či slova - velké P má hlavní linii prohnutou, jména

        píšeme s velkým počátečním písmenem 

        velký pozor na spojování (napojování)

        tiskací písmo se přepisuje psace a dolní řádek poslouží k procvičení

        nejméně podařeného písmene

        pozorně sledujte předlohu a napodobte co nejvíce správný tvar

        písmene, slabik, slov

M - do str. 23

       hrajte si s Indiány

       pozor na rozklad - využijte k názornosti manipulaci s pastelkami, knoflíky,

       fazolemi apod.

       u příkladů se třemi čísly si nejprve vypočítejte početní operaci mezi

       dvěma čísly, pak počítejte se třetím

       pozor, kam co napíšete - str. 22 cv. 1. 2. - oba příklady na SČÍTÁNÍ

       3 okénka znamenají, že netvoříme příklad, ale porovnáváme dvě čísla

 Pr - Příroda na jaře ( PS str. 47 )

        Až půjdete ven,mějte otevřené oči, pozorujte přírodu, změny v přírodě,

        kytičky, zvířátka....

___________________________________________________________________________________

Učivo na období od 30. 3.  do  3. 4. 

Čj - Slabikář do str. 71 (72)  

       pracujte postupně - s důrazem na první stránku daného písmenka 

       (vybarvování střídejte s ostatními aktivitami)

       využijte "barevnou abecedu" a hlavně stříhaná písmenaka ke skládání

       slabik a slov

       str. 69 sloupec slov určení pro skládání z písmenek

       nezapomeňte na vytleskávání slabik a čtení psacího textu

       Doporučuji využít nabídku učebnice online - přístup zaslán SMS, žáci

       práci ve slabikáři dobře znají ze školy https://ucebnice.online

    - Písanka do str. 20 - pozor na napojování o t, o p, O t, O l, o s, na   

      psaní malého psacího t

M - do str. 27

       hrajte si  dál s Indiány a ověřte si na str. 27, jak vše zvládáte

       využijte k názornosti manipulaci s pastelkami, knoflíky, fazolemi apod.

       vystřízejte si indiánskou loď a hrajte si a vyluštěte hádanku

       pozor na cv. 2 na str. 24 - všímejte si vzoru a postupujte dle pokynů

       můžete si dát i diktát z probíraných příkladů cv. 7 na str. 26   

Prv. U babičky na zahradě - PS str. 48

        Připomeňte dětem, proč pěstujeme zeleninu - vitamíny, voda, vláknina

        (zdravý růst a vývoj)

        Seznámení se zahradním nářadím, k čemu slouží

        Popovídat o setí a sázení- nejlépe praktické příklady

        Tento týden hlásí zimu, tak se asi na zahrádky nevypravíte, ale až se

        počasí umoudří, pokuste se na zahradě porozhlédnout....

____________________________________________________________________________________

   

Angličtina hrou – procvičte pomocí písniček, říkanek, popř. online procvičování podle svého uvážení a zájmu.

Téma na měsíc březen je My body – Moje tělo.

Slovní zásoba: hlava, oko, oči, nos, pusa, ucho, uši, krk, ramena, kolena, prsty na nohou, prsty na rukou – head, eye, eyes, nose, mouth, ear, ears, neck, shoulders, toes, fingers.

Popiš své tělo – Např. I have got 10 fingers and 10 toes. Mám 10 prstů na rukou a 10 na nohou.

Zopakuj číslovky a barvy, zvířata.

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

http://www.english-time.eu/englishtime-index.html

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso

Hana Kovaříková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Téma na měsíc duben je Easter - Velikonoce.

Podívej se: https://www.youtube.com/watch?v=Pcaoe3520YA

                   https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4

Nauč se slovíčka: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

Zazpívej a zatanči si: https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

                                    https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE

Pokud máš možnost a chuť, vytiskni si některý z pracovních listů. Najdeš na google – po zadání Easter worksheet – obrázky.

https://www.google.com/search?q=easter+worksheet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibtZWSgsfoAhWfVhUIHXneCyEQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=937

Vytisknout E-mail