1. ročník

Učivo v týdnu od 13. 1. do 17. 1. 2020

Čj - slabikář do str. 31 (doporučuji procvičovat čtení a skládání slabik a slov z vystříhaných písmenek)

    - písanka do str. 12 (vzory obtahujte, tiskací slabiky přepisujeme psace)

M - do str. 71

Počítejte s předměty 1 - 7 a tvořte příklady na sčítání i odčítání.

Vyznačte případně cvičení, kterému nerozumíte, probereme je společně ve škole.

Vytisknout E-mail