1. ročník

Učivo v týdnu od 7. 10. do 11. 10. 2019

M - str. 17 - 20

Písanka -  str. 18 - 20

ŽA - str. 19 - 23

Nepochopené učivo vysvětlím.

Nepracujte dopředu v pracovních sešitech a pracovních učebnicích.

Je důležité každý den číst (písmenka, slabiky).

Hezký týden.

Vytisknout E-mail