1. ročník

Rozsah učiva do 23. 9. 2022

Čj - ŽA do str. 12

       Písanka do str. 11

M - do str. 12; DÚ str. 13 dole (vystřižení hry)

Prv - uč. str. 8 a 9  Když jde Ája..., opakování - ve škole

Vytisknout E-mail