1. ročník

Rozsah učiva do 16. 9. 2022

Živá abeceda (ŽA) do str. 7 

Písanka do str. 7 (můžete procvičovat na volné papíry, uvolňovací cviky jsou                                        nezbytné pro další psaní)

Matematika (M) do str. 8 (9)

Každé povídání a čtení s dětmi je velmi cenné. 

Vytisknout E-mail